Patvirtinta UNESCO globali aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimo konvencija

2019-12-02

UNESCO Generalinės konferencijos 40-ojoje sesijoje Paryžiuje 2019 m. lapkričio 25 d. priimta Globali aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimo konvencija (angl. The UNESCO Global Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education). Tai svarbus žingsnis siekiant didinti studentų mobilumą visame pasaulyje bei supaprastinti aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimą. 

Globali konvencija – pirmas visą pasaulį apimantis, teisinę galią turintis Jungtinių Tautų susitarimas aukštojo mokslo srityje. Ji numato palankesnes sąlygas akademiniam mobilumui tarp pasaulio regionų ir nustato universalius principus siekiant tobulinti kvalifikacijų pripažinimo praktikas. Visuotinė konvencija papildys jau galiojančias penkias regionines UNESCO konvencijas dėl aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimo ir padės pagrindus teisingam, skaidriam ir nediskriminuojančiam aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimui visame pasaulyje. 

Globalios konvencijos idėją UNESCO iškėlė 2011 m. Konvencijos teksto projektas buvo parengtas 2017 m. Šių metų kovo mėnesį daugiau nei 260 ekspertų iš 150 UNESCO šalių narių ir asocijuotų narių užbaigė projekto svarstymus ir galutinai suderintą tekstą pateikė tvirtinti UNESCO Generalinei konferencijai. Konvencijos projekto rengime ir svarstymuose Lietuvai atstovavo Studijų kokybės vertinimo centras. 

Ženkliai didėjant akademiniam mobilumui, tikimasi, kad nauja globali konvencija sudarys palankesnes sąlygas studentams, dėstytojoms ir tyrėjams studijuoti bei dirbti už savo gimtosios šalies ribų, bet kuriame pasaulio regione. Šiuo metu veikiančiomis penkiomis regioninėms konvencijomis kol kas nepavyko šios misijos įgyvendinti iki galo. Lisabonos pripažinimo konvencija, kurios signatarė yra Lietuva, laikoma sėkmingiausiai veikiančia regionine konvencija.

Globali konvencija įsigalios, kai prie jos prisijungs ne mažiau kaip dvidešimt valstybių.

Plačiau apie UNESCO globalią aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimo konvenciją: 
https://en.unesco.org/news/unesco-adopts-first-united-nations-international-treaty-higher-education 
https://en.unesco.org/themes/higher-education/recognition-qualifications/global-convention  
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370155 

 

Atgal