Patvirtinta Žinių ir gebėjimų patikrinimo Studijų kokybės vertinimo centre tvarka

2019-07-08

Liepos 5 d. įsigaliojo Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) direktoriaus įsakymu patvirtintas Žinių ir gebėjimų patikrinimo Studijų kokybės vertinimo centre tvarkos aprašas. Jis nustato žinių ir gebėjimų patikrinimo organizavimo bendruosius principus ir tvarką SKVC atliekant užsienio kvalifikacijų akademinį pripažinimą.

Užsienio kvalifikacijos vertei nustatyti teisės aktų numatyta tvarka SKVC gali užsienio kvalifikacijos turėtojui taikyti žinių ir gebėjimų patikrinimą, kuris yra sudėtinė užsienio kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, akademinio pripažinimo procedūros dalis. Toks patikrinimas gali būti atliekamas SKVC sprendimu, kai kyla pagrįsta abejonė dėl mokymosi (studijų) kokybės (pavyzdžiui, jei studijos vyko karinio konflikto ar kitų grėsmių sąlygomis) arba asmenims be dokumentacijos ar su daline dokumentacija, kai įgytos kvalifikacijos jie negali įrodyti dokumentais ir nėra galimybių jų gauti dėl grėsmės kvalifikacijos turėtojo gyvybei, sveikatai, saugumui ir laisvei kvalifikacijos kilmės šalyje.

Žinių ir gebėjimų patikrinimą sudaro du etapai: kvalifikacijos atkuriamojo dokumento parengimas ir kvalifikacijos ekspertinis vertinimas.

Pirmasis žinių ir gebėjimų patikrinimo etapas – kvalifikacijos atkuriamojo dokumento parengimas – SKVC sprendimu atliekamas tik asmenims be dokumentacijos ar su daline dokumentacija. Šio etapo metu atliekamas kvalifikacijos rekonstravimas remiantis asmens suteikta ir įmanoma gauti informacija, tokia kaip studijų žiniaraščiai, dėstytojų ar darbdavių rekomendacijos, dokumentai dėl priėmimo į mokymosi ar studijų programą, dokumentai dėl profesinio statuso ir kt. Jei informacijos atkuriamajam dokumentui parengti neužtenka, gali būti priimamas sprendimas atlikti kvalifikacijos ekspertinį vertinimą.

Kvalifikcijos ekspertinis vertinimas atliekamas ir tada, kai kyla pagrįsta abejonė dėl mokymosi (studijų) kokybės.

Ekspertinį vertinimą atlieka SKVC iš aukštųjų mokyklų ar kitų kompetentingų institucijų sudaryta ekspertų grupė, su kuria gali būti organizuojami užsienio kvalifikacijos turėtojo susitikimai. Vertinimas vykdomas tik lietuvių arba anglų kalba.

Ekspertai, išnagrinėję duomenis apie švietimo sistemą, kvalifikacijos suteikėjo statusą, išorinį kokybės užtikrinimo mechanizmą ir deklaruojamos kvalifikacijos įgijimo faktines aplinkybes, parengia ekspertinę išvadą, kurioje išsakomi pastebėjimai ir nuomonė dėl užsienio kvalifikacijos.

Atsižvelgęs į kvalifikacijos atkuriamąjį dokumentą ar į ekspertinę išvadą, SKVC priima sprendimą dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo.

SKVC direktoriaus įsakymu patvirtinta Žinių ir gebėjimų patikrinimo tvarka taikoma asmenims, kurie Lietuvoje ketina dirbti ar studijuoti, taip pat lietuvių kilmės užsieniečiams.

Tais atvejais, kai asmuo ketina studijuoti Lietuvos aukštojoje mokykloje, turinčioje teisę vykdyti užsienio kvalifikacijų akademinį pripažinimą, žinių ir gebėjimų patikrinimą vykdo aukštoji mokykla savo nustatyta tvarka.

 

Atgal