Pirmieji metai vykdant studijų krypčių vertinimą

2022-01-07

SKVC praėję dveji metai buvo išskirtiniai dėl daugelio priežasčių. Viena iš jų – tai buvo pirmieji metai, kai buvo vykdomas studijų krypčių vertinimas. 

Priimti net 103 sprendimai

Taigi nuo 2020 m. rudens iki 2021 m. pabaigos SKVC iš viso įvertino 18 studijų krypčių studijas, vykdomas Lietuvos aukštosiose mokyklose – kolegijose ir universitetuose. Iš viso priimti net 103 sprendimai dėl atskirų aukštųjų mokyklų, studijų krypčių ir pakopų įvertinimo bei akreditavimo. Įvertintų krypčių studijos vykdomos 10 universitetų ir 11 kolegijų.

Visų studijų krypčių vertinimuose dalyvavo tarptautinės ekspertų grupės siekiant nešališko požiūrio platesniame kontekste, nei nacionalinis. 

Netrūksta ne tik tobulintinų, bet ir gerųjų dalykų

Apibendrinant galima teigti, kad Lietuvos aukštosiose mokyklose vykdomos studijos yra pakankamai kokybiškos, nors jose netrūksta tobulintinų dalykų. Labiausiai tobulintinais dalykais ekspertai išskiria mokslinės veiklos lygio kėlimą, su studijomis susijusių aukšto lygio mokslinių tyrimų vykdymą ir integravimą į studijas, akademinį dėstytojų ir studentų judumą, dėstytojų didaktinių kompetencijų ugdymą, grėsmingai mažėjantį studentų skaičių kai kuriose studijų kryptyse, grįžtamojo ryšio užtikrinimą studentams ir socialiniams partneriams.

Tačiau ekspertai išskiria ir nemažai gerų pavyzdžių, kuriais siūloma dalytis. Tarp teigiamų aspektų ekspertai išskiria visuotinai įdiegtas vidines kokybės užtikrinimo sistemas, gerus ryšius su socialiniais partneriais, ypatingai kolegijų sektoriuje, vykdant studijas naudojamus materialiuosius išteklius – bibliotekas, skaityklas, auditorijas, prieigą prie elektroninių leidinių, studentams teikiamą paramą.

Išsamią SKVC įvertintų 18 studijų krypčių apžvalgą rasite čia.

 

 

 

Atgal