Rengiama globali kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, pripažinimo konvencija

2019-03-21

Šią savaitę Paryžiuje vyksta UNESCO tarpvyriausybinis ekspertų susitikimas, kuriame svarstomas Globalios kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, pripažinimo konvencijos tekstas. Lietuvai jame atstovauja SKVC Kvalifikacijų vertinimo skyriaus patarėja Kristina Sutkutė. 

Susitikimo metu ekspertai iš UNESCO šalių narių ir asocijuotų narių, taip pat stebėtojai iš kitų šalių užbaigs projekto peržiūrą ir, tikimasi, patvirtins galutinį projekto tekstą, kurį numatoma pateikti tvirtinti UNESCO generalinei konferencijai šių metų lapkritį.

Ženkliai didėjant akademiniam mobilumui, nauja globali konvencija sudarys palankesnes sąlygas studentams, dėstytojoms ir tyrėjams studijuoti ir dirbti už savo gimtosios šalies ribų. Šiuo metu daugiau nei 4 mln. asmenų studijuoja užsienyje, numatoma, kad 2020 m. už savo šalies ribų studijuos apie 8 mln. asmenų. 

Atgal