Seimas ratifikavo Baltijos šalių susitarimą dėl kvalifikacijų automatiško pripažinimo

2018-12-19

Gruodžio 18 d. Seimas ratifikavo Lietuvos, Latvijos ir Estijos Vyriausybių susitarimą dėl su aukštuoju mokslu susijusių kvalifikacijų automatiško akademinio pripažinimo. Remiantis juo, trijose Baltijos šalyse automatiškai bus pripažįstami jose išduoti vidurinio ir aukštojo mokslo diplomai, nurodyti susitarimo priede pateiktoje lyginamojoje lentelėje.

Minėtas susitarimas bus taikomas tik užtikrintos kokybės kvalifikacijoms, suteiktoms po susitarimo įsigaliojimo. Automatiškam pripažinimui tinkamos kvalifikacijos turės būti suteiktos dabartinėje kvalifikacijų sandaroje, paremtoje Bolonijos proceso priemonių įgyvendinimu, ir bus pilnai pripažįstamos tame pačiame lygmenyje visose trijose šalyse.

Remiantis susitarimu, dėl vidurinio ir aukštojo mokslo kvalifikacijų akademinio pripažinimo šiose Baltijos šalyse papildomai niekur kreiptis nebereikės. Ar kvalifikacijos turėtojas atitinka konkrečius priėmimo į studijas reikalavimus, spręs priimančioji aukštoji mokykla, o dėl tinkamumo konkrečiai darbo vietai spręs darbdavys.

Susitarimą šių metų birželio 8 d. Vilniuje, Švietimo ir mokslo ministerijoje vykusiame susitikime pasirašė Lietuvos, Latvijos ir Estijos švietimo ministrai. Susitarimas įsigalios, kai tik visos trys Baltijos šalys užbaigs būtinas nacionalines teisines procedūras ir apie tai praneš susitarime nustatyta tvarka. Estijoje teisinės procedūros yra užbaigtos. Latvija šio susitarimo dar nėra ratifikavusi.

Lietuvos, Latvijos, Estijos kvalifikacijoms, įgytoms iki šio susitarimo įsigaliojimo, bus taikomos įprastinės akademinio pripažinimo procedūros.

Trišalio susitarimo projektas parengtas įgyvendinant AURBELL projektą, kurį vykdė Studijų kokybės vertinimo centras (Lietuva), Akademinės informacijos centras (Latvija) ir Archimedes Fondas (Estija).

 

 

Atgal