SKVC aptarta Šiaurės Lietuvos kolegijos kokybės stebėsenos ir užtikrinimo ataskaita

2019-12-04

Gruodžio 3 d. Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) atstovai susitikime su Šiaurės Lietuvos kolegijos vadovais aptarė šios aukštosios mokyklos įsipareigojimus nuo 2020 metų nebevykdyti su studijomis susijusios veiklos. 

Susitikime dalyvavo SKVC Institucinio vertinimo skyriaus vedėja Rasa Penkauskienė, Studijų vertinimo skyriaus patarėja Aušra Leskauskaitė, Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus specialistė Julija Kovalenko ir Institucinio vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė Rugilė Blusevičienė. 

SKVC apsilankę Šiaurės Lietuvos kolegijos direktorius dr. Mykolas Dromantas, direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai Audronė Rimkevičienė ir studijų programų koordinatorė Ieva Skabeikienė pristatė kolegijos parengtą Kokybės stebėsenos ir užtikrinimo ataskaitą. 

Susitikimo metu buvo aptarti ataskaitoje pateikti duomenys, kolegijos atstovai atsakė į SKVC specialistų klausimus. Ypatingas dėmesys buvo skirtas studentų situacijai aptarti. Kolegijos vadovai paaiškino, kokios yra numatytos priemonės, kad visi studentai baigtų studijas iki nurodytos kolegijos leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą galiojimo datos. 

Vykdant Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. liepos 17 d. įsakymą Nr. V-577, nuo 2020 m. liepos 1 d. Šiaurės Lietuvos kolegija neteks leidimo vykdyti studijas. Iki nurodyto termino kolegija kasmet teikia SKVC kokybės stebėsenos ir užtikrinimo ataskaitą. 

  

 

 

 

 

Atgal