SKVC lankėsi Azerbaidžano aukštųjų mokyklų atstovų delegacija

2018-11-05

Studijų kokybės vertinimo centre šiandien apsilankę Azerbaidžano aukštųjų mokyklų atstovai susitikime su Centro vadovais buvo supažindinti su Centro veikla, Lietuvos aukštojo mokslo studijų kokybės užtikrinimo sistema bei aukštųjų mokyklų vidiniu studijų kokybės užtikrinimu. 

Delegacijos sudėtyje – vienuolikos Azerbaidžano universitetų prorektoriai studijoms, universitetų kokybės centrų vadovai bei studijų kokybės užtikrinimo specialistai. 

Svečius ypač domino Lietuvos nacionalinė studijų kokybės užtikrinimo sistema, jos sandara, išryškėję privalumai ir trūkumai bei pasiekti rezultatai. Jie domėjosi Lietuvos kokybės užtikrinimo agentūros nepriklausomumo ir išorinio vertinimo klausimais, socialinių partnerių ir valdžios institucijų vaidmeniu. Taip pat svečiai norėjo plačiau sužinoti apie mūsų šalies aukštųjų mokyklų vidinių studijų kokybės užtikrinimo sistemų bendrąjį strateginį valdymą, jo stiprybes ir silpnybes. Pokalbyje daugiausia dėmesio skirta studijų rezultatų paradigmai ir aukštosios mokyklos atsakomybei už studijų kokybę bei jos matavimą. 

Delegacija iš Azerbaidžano lapkričio 5–10 d. lankosi Lietuvoje pagal ERASMUS+ projektą „Kokybės užtikrinimo centrų įkūrimas ir vystymas Azerbaidžano universitetuose“ (angl. „Establishment and Development of Quality Assurance Centers in Azerbaijan Universities”). Jis skirtas sukurti ir išvystyti studijų kokybės užtikrinimo centrus vienuolikoje Azerbaidžiano universitetų. Projekto partneriai – Jungtinės Karalystės, Ispanijos, Švedijos, Lietuvos ir Azerbaidžano aukštosios mokyklos. 

  

 

 

 

Atgal