SKVC rūpinasi Lietuvos medicinos studijų tarptautiniu pripažinimu

2019-12-23

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) siekia būti pripažintas Tarptautinės medicinos švietimo federacijos WFME (angl. World Federation for Medical Education) ir JAV Nacionalinio užsienio medicinos švietimo ir akreditavimo komiteto NCFMEA (angl, National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation) kaip taikantis tinkamus reikalavimus medicinos studijų kokybei užtikrinti. 

Toks Lietuvos aukštojo mokslo kokybės agentūros pripažinimas sudarytų sąlygas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Vilniaus universiteto absolventams tolesnių mokslinių tyrimų ir medicinos praktikos bei įsidarbinimo tikslais laisvai judėti Šiaurės Amerikos ir kituose regionuose. Taip pat suteiktų galimybę JAV studentams gauti stipendijas studijoms Lietuvoje bei užtikrintų užsienio studentų įgytų lietuviškų diplomų pripažinimą jų kilmės šalyse. 

Europos aukštojo mokslo kokybės agentūrų registro EQAR (angl. European Quality Assurance Register for Higher Education) būstinėje Briuselyje š. m. gruodžio 16 d. vykusios ekspertų diskusijos metu buvo kalbama, kaip Europos aukštojo mokslo kokybės agentūrų tinklo ENQA (angl. European Association for Quality Assurance in Higher Education) atliekami kokybės agentūrų vertinimai bei narystė ENQA ir EQAR gali pagreitinti patikimai dirbančių kokybės agentūrų pripažinimą bei palengvinti patį pripažinimo procesą medicinos studijų atveju. Susitikimo metu buvo tariamasi dėl medicinos absolventų tarptautinio mobilumo sąlygų, diskutuojama apie medicinos studijas vykdančių aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo procesus ir jas vertinančių bei akredituojančių kokybės agentūrų tarptautinio pripažinimo sąsajas.  

Susitikime dalyvavo Lietuvos, Nyderlandų, Portugalijos ir Šveicarijos kokybės užtikrinimo agentūrų, ENQA, EQAR, WFME, taip pat JAV Užsienio medicinos absolventų švietimo komisijos ECFMG (angl. Educational Commission for Foreign Medical Graduates), Europos universitetų asociacijos EUA (angl. European University Association) bei Vilniaus universiteto ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atstovai. SKVC atstovavo ir apie centro kaip kokybės agentūros veiklą bei paties centro išorinius vertinimus kalbėjo direktoriaus pavaduotoja Aurelija Valeikienė ir Institucinio vertinimo skyriaus vedėja Rasa Penkauskienė. Pokalbiai ekspertų rate numatomi ir ateinančiais metais.

 

Atgal