Stojantiems į Lietuvos aukštąsias mokyklas – užsienyje įgyto išsilavinimo akademinis pripažinimas

2019-07-03

Stojančiuosius į Lietuvos aukštąsias mokyklas, kurie vidurinį išsilavinimą įgijo užsienyje, kviečiame paskubėti kreiptis dėl akademinio pripažinimo ir pažymių pervedimo. Liepos 22 d. baigiasi prašymų stojimui į universitetus ir kolegijas registravimo pirmasis etapas Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) informacinėje sistemoje.

Stojantieji į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ar vientisąsias studijas turi kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą (SKVC) dėl užsienyje įgyto vidurinio išsilavinimo akademinio pripažinimo, o pretenduojantys į valstybės lėšomis finansuojamas studijas – dar ir dėl mokyklos dalykų atitikmenų nustatymo bei pažymių pervedimo.

Į SKVC dėl akademinio pripažinimo neturi kreiptis tik tie asmenys, kurie užsienyje įgijo tokias vidurinio mokslo kvalifikacijas, kurios Lietuvoje pripažįstamos automatiškai. 

2019 m. įsigaliojo trišalis Estijos, Latvijos ir Lietuvos vyriausybių susitarimas dėl su aukštuoju mokslu susijusių kvalifikacijų automatiško akademinio pripažinimo. Pagal šį susitarimą Estijoje ir Latvijoje nuo 2019 m. įgytos kvalifikacijos, nurodytos susitarimo lyginamojoje lentelėje, Lietuvoje priimamos be jokių papildomų reikalavimų ir tokia pat tvarka, kaip Lietuvoje įgytos kvalifikacijos. Susitarimas negalioja Estijoje ir Latvijoje ankstesniais metais suteiktoms kvalifikacijoms.

Stojant į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ar vientisąsias studijas automatiškai, be jokio papildomo patvirtinimo, pripažįstamos šios kvalifikacijos:

 1. Europos bakalaureatas (European Baccalaureate Diploma);
 2. Latvijos Respublikoje nuo 2019 metų išduotos kvalifikacijos:  
  •   Atestāts par vispārējo vidējo izglītību,    
  •   Diploms par profesionālo vidējo izglītību;
 3. Estijos Respublikoje nuo 2019 metų išduotos kvalifikacijos: 
  •   Gümnaasiumi lõputunnistus,    
  •   Kutsekeskhariduse lõputunnistus.

Automatiškai pripažįstamų kvalifikacijų turėtojai, pretenduojantys studijuoti valstybės finansuojamose studijose, į SKVC turi kreiptis tik dėl mokyklos dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo.

Į valstybės finansuojamas studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose gali pretenduoti Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai ir jų šeimos nariai, taip pat užsienio lietuviai bei asmenys, turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvoje. 

Daugiau informacijos rasite LAMA BPO ir SKVC interneto svetainėse.    

 

Atgal