Studijas rinkitės atsakingai – tik apgalvotas pasirinkimas užtikrins siekiamą rezultatą

2019-07-29

Vykstant stojimui į aukštąsias mokyklas, pasitaiko įvairių patrauklių siūlymų stoti į užsienio šalių aukštąsias mokyklas ir labai palankiomis sąlygomis už mokestį įgyti aukštojo mokslo diplomą. Stojantieji gali būti kviečiami pasinaudoti galimybe studijuoti nuotoliniu būdu, neišvykstant iš Lietuvos. Bet suvilioti tokiais pasiūlymais būsimieji studentai gali likti nusivylę rezultatu.

Aukštosios mokyklos dažnai steigia savo filialus kitose šalyse, siūlydamos studijas per tarpininkus ir nuotoliniu būdu, bet reikia įsitikinti, kad aukštoji mokykla, siūlanti studijas nuotoliniu būdu, turi visus šiai veiklai reikiamus leidimus. Kitu atveju tokios studijos bus nelegalios. O baigus nelegalias studijas gauti diplomai nepripažįstami nei Lietuvoje, nei užsienio šalyse. 

Jei vienoje šalyje pripažinta aukštoji mokykla studijas per tarpininką ar savo filiale vykdo kitoje šalyje, ji dažniausiai privalo turėti šios šalies leidimą. Šiuo metu tik viena užsienio aukštoji mokykla – Balstogės universiteto (Lenkijos Respublika) filialas – turi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos leidimo leidimą vykdyti studijas mūsų šalyje. 

Visas Lietuvoje legaliai veikiančias aukštąsias mokyklas galima rasti Atviroje informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemoje (AIKOS). Lietuvoje šiandien veikia 27 valstybinės ir 14 nevalstybinių aukštųjų mokyklų: 22 kolegijos ir 19 universitetų. 

Sąraše esanti privati Šiaurės Lietuvos kolegija yra apsisprendusi nutraukti studijų vykdymą ir remiantis 2017 m. liepos mėnesio Švietimo ir mokslo ministrės įsakymu nuo 2020 m. liepos 1 d. neteks leidimo vykdyti studijas. Priėmimas į šios kolegijos studijų programas nebevykdomas. 

Renkantis užsienio aukštąją mokyklą ir jos siūlomą programą taip pat reikėtų įsitikinti, kad ji yra pripažinta toje šalyje, t. y. turi teisę siūlyti tam tikro lygmens (bakalauro, magistro ar kt.) studijų programas. Daugelyje šalių net ir pripažintų aukštųjų mokyklų studijų programų kokybei užtikrinti atliekamas programų akreditavimas. 

Atkreiptinas dėmesys, kad aukštojo mokslo programos, priklausomai nuo jų specifikos, gali būti skirtos parengti tolesnėms (magistro) studijoms ir profesinei veiklai ar tik profesinei veiklai. Aukštosios mokyklos gali siūlyti ne tik aukštojo mokslo studijų, bet ir profesinio mokymo programas, kurias baigus įgyjamas profesinis, bet ne aukštasis išsilavinimas. Pasitaiko ir tokių atvejų, kai studijas užsienio universitetuose reklamuojančios institucijos prie universitetų priskiria profesinio mokymo įstaigas, kurios neteikia aukštojo išsilavinimo. 

Todėl renkantis studijų programą, reikėtų pasidomėti ne tik suteikiamo diplomo ar kvalifikacijos pavadinimu, bet ir surinkti kuo daugiau informacijos apie studijų trukmę, apimtį, programos tikslą, turinį, kokias profesines ir tolesnių studijų teises suteiks įgytas diplomas.

Nesiremkite vien tik reklamuojančios ar siūlančios studijas institucijos teikiama informacija. Renkantis studijas, geriausia būtų ieškoti nešališkos informacijos, kurią gali suteikti šalies, kurioje siūlomos studijos, švietimo ministerija, nacionalinis informacijos centras, kokybės užtikrinimo agentūra. 
 
Taip pat reikėtų pasisaugoti „diplomų malūnų“ (angl. diploma mills) – neegzistuojančių aukštųjų mokyklų, siūlančių aukštojo mokslo diplomus. Tokias mokyklas galima atpažinti iš siūlomų ypatingai gerų studijų sąlygų. Pavyzdžiui, skelbiama, kad nereikia lankyti paskaitų, laikyti egzaminų; tereikia sumokėti nustatytą sumą pinigų – ir diplomas bei jo priedas atkeliaus paštu. „Diplomų malūnai“ neretai renkasi labai panašius į pripažintų aukštųjų mokyklų pavadinimus, tačiau jų nėra pripažintų aukštųjų mokyklų sąrašuose. Todėl reikėtų būti atsargiems ir, jei kyla nors mažiausių abejonių, pasikonsultuoti su Studijų kokybės vertinimo centru ar užsienio šalių nacionaliniais informacijos centrais.

Kilus klausimų dėl Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ar jų vykdomų studijų programų, prašom kreiptis į SKVC el. paštu kokybe@skvc.lt, dėl užsienio šalių aukštųjų mokyklų – el. paštu enicnaric@skvc.lt. Informaciją apie užsienio šalių aukštąsias mokyklas ir jų vykdomas programas gali suteikti užsienio šalių nacionaliniai informacijos centrai, kurių kontaktus galima rasti internete www.enic-naric.net

 

Atgal