Studijų kokybės vertinimo centre lankėsi delegacija iš Azerbaidžano

2019-05-31

Gegužės 30 d. Studijų kokybės vertinimo centre (SKVC) lankėsi Azerbaidžano švietimo ministerijos ir penkių aukštųjų mokyklų atstovų delegacija. Susitikę su SKVC atstovais svečiai labiausiai domėjosi Lietuvos patirtimi organizuojant aukštųjų mokyklų išorinį kokybės užtikrinimą. 

SKVC direktorius Almantas Šerpatauskas, direktoriaus pavaduotoja Aurelija Valeikienė bei SKVC skyrių vadovai Azerbaidžano atstovus supažindino su Lietuvoje galiojančia aukštųjų mokyklų išorinio kokybės užtikrinimo teisine baze bei SKVC veikla šioje srityje. Svečiams buvo pristatyta 2011–2015 m. atliktų Lietuvos aukštųjų mokyklų institucinių vertinimų analizė. Institucinio vertinimo skyriaus vedėja Rasa Penkauskienė plačiau papasakojo apie SKVC bendradarbiavimą ir komunikaciją su aukštosiomis mokyklomis bei vertinimuose dalyvaujančių ekspertų atranką ir mokymus. Studijų vertinimo skyriaus vadovė Eimantė Bogdan supažindino su vertinimo ataskaitų rengimo ir skelbimo tvarka, grįžtamojo ryšio mechanizmo veikimu. Kvalifikacijų vertinimo skyriaus patarėja Kristina Sutkutė aptarė kokybės užtikrinimo ir pripažinimo integravimo klausimus. 

Azerbaidžano delegacija gegužės 30–31 d. lankosi Lietuvoje pagal Europos Sąjungos finansuojamą „Dvynių“ (angl. Twinning) projektą „Parama Azerbaidžano aukštojo mokslo sistemos stiprinimui“ (angl. Support to strengthening the higher education system in Azerbaijan). Projekto tikslas – plėtoti Azerbaidžano aukštojo mokslo sistemą taikant kompetencijomis paremtą požiūrį į švietimą. Projekte dalyvauja Azerbaidžano, Lietuvos, Latvijos ir Prancūzijos viešojo sektoriaus institucijos ir aukštosios mokyklos. 

  

 

 

Atgal