Studijų kokybės vertinimo centro darbuotojai gilino savo žinias akademinės etikos srityje

2019-12-04

Studijų kokybės vertinimo centre (SKVC) gruodžio 2 d. lankėsi akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė Loreta Tauginienė. Susitikime su SKVC darbuotojais L. Tauginienė pristatė akademinės etikos situaciją Lietuvos moksle ir studijose, šioje srityje vykdytų tyrimų rezultatus, taip pat plačiau paaiškino bendraautorystės ir citavimo ypatumus. 

Akademinės etikos klausimai labai svarbūs SKVC, tiek kaip aukštojo mokslo išorinio kokybės užtikrinimo agentūrai, tiek kaip ENIC/NARIC centrui, atliekančiam užsienio kvalifikacijų pripažinimą. SKVC darbuotojai nuolat gilinasi į akademinės etikos klausimus keldami savo kompetencijas. Akademinės etikos aktualumą SKVC taip pat akcentuoja pagal savo veiklos pobūdį bendradarbiaudamas su aukštosiomis mokyklomis. 

 

 

 

 

Atgal