Studijų programų akreditavimo terminai galioja iki būsimo vertinimo

2019-08-29

Informuojame, kad, įsigaliojus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. V-835 „Dėl Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių patvirtinimo“ 3.1. punktui, visų aukštųjų mokyklų vykdomos studijų kryptys laikomos akredituotomis, kol nebus įvertintos ir akredituotos šio įsakymo nustatyta tvarka. 

Aukštosios mokyklos gali toliau vykdyti visas studijų krypčių programas iki numatyto vertinimo. Jeigu aukštoji mokykla nusprendžia ateityje nebevykdyti studijų programos, tokiu atveju programa yra neįtraukiama į studijų krypties vertinimą. Studijas pabaigus paskutiniesiems studentams, studijų programa turi būti išregistruota informuojant Švietimo informacinių technologijų centrą. 

Studijų kokybės vertinimo centras, vadovaudamasis švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu, iki šių metų spalio 1 d. numato parengti, suderinti ir patvirtinti išorinio studijų krypčių ir naujų studijų programų vertinimo metodikas bei studijų krypčių išorinio vertinimo planą.

Vykdomų studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo procedūros pagal naują tvarką bus pradėtos įgyvendinti nuo 2020 m. sausio 1 d. pagal Studijų kokybės vertinimo centro patvirtintą ir viešai paskelbtą studijų krypčių išorinio vertinimo planą. 

 

 

 

 

Atgal