Su MRU ir VDU aptariamas akademinio pripažinimo vykdymas

2019-06-13

Šiandien Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) direktoriaus pavaduotoja Aurelija Valeikienė ir Kvalifikacijų vertinimo skyriaus vedėja Giedra Katilauskienė užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo vykdymą aptaria su Mykolo Romerio universiteto (MRU) ir Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) atstovais. 

Susitikimuose su akademinį pripažinimą tiesiogiai atliekančiais darbuotojais bei jų vadovais aptariamos iškilusios problemos, taip pat taikytinos organizacinės ir priimamų sprendimų kokybės užtikrinimo priemonės. Lankantis Kaune bus apsvarstyti ne tik VDU, bet ir Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU), kuris nuo šių metu sausio 1 d. tapo VDU akademiniu padaliniu – Žemės ūkio akademija, pernai priimti užsienio kvalifikacijų pripažinimo sprendimai. 

Teisę savarankiškai vykdyti akademinį pripažinimą VDU ir ASU gavo 2017 m., MRU – 2018 m. 

Praeitais metais MRU, VDU ir ASU kartu sudėjus priėmė daugiau nei ketvirtadalį visų aukštųjų mokyklų savarankiškai priimtų akademinio pripažinimo sprendimų. VDU teko nagrinėti kvalifikacijas iš 39 skirtingų šalių, MRU – iš 41. 

Studijų kokybės vertinimo centras įgaliotoms aukštosioms mokykloms teikia tiek bendrą, tiek individualią metodinę pagalbą, taip pat rekomendacijas dėl jų priimamų akademinio pripažinimo sprendimų. Kasmet SKVC specialistai atlieka aukštųjų mokyklų priimtų sprendimų monitoringą ir vyksta į visas įgaliotas aukštąsias mokyklas aptarti užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo vykdymo.  

 

 

Atgal