Su studentais diskutuota apie didesnį jų įsitraukimą siekiant aukštojo mokslo kokybės

2020-02-14

Šiandien įvyko Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) organizuotas susitikimas su Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų atstovais – studentų forumas. Jo metu diskutuota apie didesnį studentų įsitraukimą į studijų vertinimo procesus, pristatyta startuojanti nacionalinė studentų apklausos sistema ir SKVC atlikta darbdavių apklausa bei aptarta rengiama Institucinio vertinimo metodika. 

Susitikime daug dėmesio skirta studentų dalyvavimui šiais metais prasidėsiančiuose studijų krypčių vertinimuose. SKVC atstovai pabrėžė studentų įsitraukimo svarbą viso išorinio vertinimo proceso metu – tiek studentų indėlį rengiant studijų krypties savianalizės suvestinę ruošiantis išoriniam vertinimui, tiek jų dalyvavimą ekspertų vizito metu. Taip pat diskutuota apie keitimąsi informacija su aukštųjų mokyklų studentų atstovybėmis, tartasi, kaip pagerinti informavimą apie būsimą išorinį studijų krypties vertinimą bei pranešti vertinimo rezultatus. 

Diskusijos metu studentų atstovai išreiškė didelį suinteresuotumą aktyviau dalyvauti studijų vertinimuose ir akcentavo, kad studentai į vertinimus turėtų būti įtraukiami ne formaliai, bet realiai galėtų dalyvauti vertinimo procese nuo pat savianalizės rengimo pradžios. 

„Džiaugiamės forume dalyvavusių studentų aktyvumu ir tikimės ateityje sulaukti kitų aukštųjų mokyklų studentų didesnio įsitraukimo į diskusijas. Studijų kokybės gerinimas turėtų būti visų mūsų rūpestis ir prioritetas. O tai sunku pasiekti be ženklaus studentų bendruomenės indėlio. Todėl kviečiame ir kitų aukštųjų mokyklų studentų atstovus atvykti į Centro organizuojamus susitikimus, prisijungti prie vykstančių diskusijų ir išsakyti savo nuomonę, kuri mums labai svarbi“, – sako Studijų vertinimo skyriaus vedėja Eimantė Bogdan. 

Savo nuomonę apie studijas prieš prasidedant išoriniam krypčių vertinimui visų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai galės pareikšti atsisiuntę į savo mobiliuosius įrenginius nacionalinę studentų apklausos programėlę, kuri simboliškai pavadinta „Tavo nuomonė – tavo supergalia“. Šia programėle galės naudotis visi studentai, įtraukti į mūsų šalies studentų registrą. Ji bus prieinama ne tik lietuvių, bet ir anglų kalbomis. Apibendrinti apklausos atsakymų duomenys bus naudojami kaip papildomas informacijos šaltinis ekspertams vertinant studijų kokybę.

Studentų atstovams taip pat buvo pristatytas socialinių partnerių tyrimas. Jo metu buvo siekiama išsiaiškinti, kokias kompetencijas ir įgūdžius, darbdavių požiūriu, turi būti įgiję komunikacijos ir viešojo maitinimo studijų krypties absolventai, integruodamiesi į darbo rinką.

SKVC organizuojami susitikimai su aukštųjų mokyklų studentų atstovais – studentų forumai yra skirti kurti dialogą tarp studentų ir aukštojo mokslo politiką įgyvendinančių institucijų. Tokie susitikimai su studentais jau tapo tradicija: pernai įvyko du forumai ir vienas darbo grupės susitikimas, šiemet taip pat numatoma organizuoti bent du studentų forumus. 

    

 

Atgal