Tarptautiniame susitikime aptarti kovos su korupcija švietimo sektoriuje iššūkiai ir priemonės

2019-11-29

Lapkričio 28–29 d. Studijų kokybės vertinimo centro Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Ieva Vaiciukevičienė Prahoje dalyvavo Europos Tarybos etikos, skaidrumo ir integralumo švietime platformos (ETINED) 3-oje plenarinėje sesijoje, skirtoje kovai su korupcija švietimo sektoriuje. Renginyje Lietuvai taip pat atstovavo Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė dr. Loreta Tauginienė.  

Akademinės etikos klausimai labai svarbūs SKVC, tiek kaip aukštojo mokslo išorinio kokybės užtikrinimo agentūrai, tiek kaip ENIC/NARIC centrui, atliekančiam užsienio kvalifikacijų pripažinimą. 

Renginio organizatoriai – Europos Taryba ir Čekijos Respublikos švietimo, jaunimo ir sporto ministerija. Jo metu 30-ties valstybių ir tarptautinių organizacijų atstovai diskutavo apie kovos su korupcija švietime iššūkius bei priemones, dalinosi gerosiomis praktikomis, aptarė vykdytus projektus ir kitus aktualius klausimus. 

Europos Tarybos etikos, skaidrumo ir integralumo švietime platforma (angl. The Council of Europe Platform on Ethics, Transparency and Integrity in Education (ETINED) – tai Europos Tarybos šalių narių deleguotų specialistų tinklas, kurio tikslas – dalintis gerąja patirtimi švietimo skaidrumo ir integralumo srityse. 

 

 

 

 

 

Atgal