Užsienio kvalifikacijų pripažinimas aptartas su visų įgaliotų universitetų atstovais

2019-07-24

Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) specialistai užbaigė užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo aptarimų ciklą su aukštųjų mokyklų atstovais. Šiandien SKVC direktoriaus pavaduotoja Aurelija Valeikienė, Kvalifikacijų vertinimo skyriaus vedėja Giedra Katilauskienė ir šio skyriaus vyriausiasis specialistas Šarūnas Šalkauskas Vilniaus universitete (VU) susitiko su akademinį pripažinimą tiesiogiai atliekančiais darbuotojais bei jų vadovais. 

VU buvo vienas pirmųjų universitetų, 2015 m. gavusių švietimo ir mokslo ministro leidimą savarankiškai vykdyti akademinį pripažinimą. Pernai VU priėmė 270 užsienio kvalifikacijų pripažinimo sprendimų dėl 44 skirtingose šalyse įgytų kvalifikacijų. Daugiausiai VU darbuotojams teko vertinti kvalifikacijų iš Vokietijos (70), Jungtinės Karalystės (27), Ukrainos (17), Turkijos (16), Indijos (13) ir Baltarusijos (12). 

Kasmet SKVC specialistai atlieka visų aukštųjų mokyklų priimtų sprendimų monitoringą ir vyksta į įgaliotas aukštąsias mokyklas aptarti užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo vykdymo. 

Šiemet vizitų į universitetus metu jau aptarti visų dešimties įgaliotų Lietuvos universitetų 2018 m. savarankiškai priimti užsienio kvalifikacijų pripažinimo sprendimai – iš viso 1861. Daugiausiai užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo sprendimų priėmė Kauno technologijos universitetas (KTU) (321), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (276), VU (270) ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas (262). Į Lietuvos universitetus kreipėsi 97 skirtingų užsienio šalių kvalifikacijų turėtojai, dažniausiai – iš Indijos (333), Ukrainos (193), Kazachstano (105), Vokietijos (98) ir Turkijos (89). Daugiausiai skirtingų šalių kvalifikacijų nagrinėjo KTU (51 šalies), VU (44 šalių), Mykolo Romerio universitetas (41 šalies) ir Vytauto Didžiojo universitetas (39 šalių). 

Vertindami užsienio kvalifikacijas aukštųjų mokyklų specialistai vadovaujasi SKVC parengtomis bendrosiomis gairėmis ir individualiomis rekomendacijomis. Pernai daugiau nei dviem trečdaliais atvejų atsakymus dėl užsienio kvalifikacijų turėtojų kvalifikacijų lygmens aukštosios mokyklos galėjo rasti SKVC parengtose bendrosiose rekomendacijose. Šiuo metu SKVC interneto svetainėje skelbiamos bendrosios rekomendacijos dėl 28 užsienio šalių kvalifikacijų, jų sąrašas nuolat plečiamas, taip pat yra parengti sąrašai dėl kvalifikacijų akademiniam pripažinimui reikalaujamų dokumentų iš 36 šalių. 

Tikėtina, kad per artimiausius metus plėsis akademinio pripažinimo teisę turinčių aukštųjų mokyklų skaičius ir akademinio pripažinimo teisės sieks ne vien universitetai, bet ir kolegijos, kuriose studijas renkasi užsienio studentai. 
  
 

Atgal