Viešiname Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatų ir gairių vertimą

2019-04-18

Kviečiame aukštąsias mokyklas ir visus, besidominčius aukštojo mokslo kokybės klausimais, naudotis elektroniniu leidiniu „Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatos ir gairės“ (angl. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, ESG). Skaitytojų patogumui vertimas į lietuvių kalbą pateikiamas šalia originalaus teksto anglų kalba. 

ESG atspindi visų aukštajame moksle dalyvaujančių suinteresuotų šalių susitarimą dėl vidinio ir išorinio kokybės užtikrinimo principų bei visos nacionalinės kokybės sistemos sandaros. Dokumentas buvo patvirtintas už aukštąjį mokslą atsakingų ministrų konferencijoje Jerevane 2015 m. gegužės 14–15 d. Jame atsispindi ilgametė geroji tarptautinė praktika. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme numatytas įsipareigojimas vadovautis ESG. 

Tikimės, kad leidinys bus naudingas aukštosioms mokykloms, studentų atstovams, valdžios institucijoms bei darbdavių organizacijoms kuriant ir svarstant naujas ekspertinio studijų krypčių ir institucinio vertinimo tvarkas. 

Šis dvikalbis leidinys taip pat paskelbtas Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo asociacijos (ENQA) interneto svetainėje, kur galima rasti jo vertimus į 24 pasaulio kalbas. 

 

 

 

Atgal