SKVC tęsia užsienio kvalifikacijų aptarimą su įgaliotų aukštųjų mokyklų atstovais

2020-06-23

Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) atstovai, tęsdami užsienio kvalifikacijų pripažinimo vykdymo aptarimų ciklą, birželio 22 d. vaizdo konferencijos būdu su LCC tarptautinio universiteto (LCC) atstovais diskutavo apie akademinio pripažinimo situaciją šiame universitete.

Aptarime dalyvavo SKVC direktoriaus pavaduotoja Aurelija Valeikienė ir Kvalifikacijų vertinimo skyriaus patarėja Kristina Sutkutė. LCC atstovavo prorektorius akademiniams reikalams dr. J. D. Mininger, Priėmimo skyriaus direktorė Vidmantė Tamašauskienė, Studijų kokybės vadovė Žydrūnė Žemaitytė Kviklienė, Rinkodaros direktorė Aistė Motekaitienė ir Priėmimo skyriaus administratorė Margarita Šivickaitė,

Kaip ir kasmet, atlikdami Lietuvos aukštųjų mokyklų priimtų užsienio kvalifikacijų pripažinimo sprendimų monitoringą, SKVC Kvalifikacijų vertinimo skyriaus specialistai išnagrinėjo ir apibendrino visus LCC 2019 metais priimtus akademinio pripažinimo sprendimus dėl stojančiųjų užsienyje įgytų kvalifikacijų. SKVC ir LCC atstovų susitikime buvo aptarti LCC pripažinimo sprendimai, didžiausi iššūkiai, su kuriais susiduria universiteto darbuotojai, taip pat diskutuota apie pripažinimo srities naujoves. SKVC pristatė per metus sukurtus naujus pripažinimo įrankius bei vykdytų projektų rezultatus.

Pernai LCC priėmė 165 akademinio pripažinimo sprendimus dėl kvalifikacijų, įgytų 26 skirtingose šalyse. Palyginus su 2018 m., tiek priimtų sprendimų skaičius, tiek vertintas kvalifikacijas suteikusių užsienio šalių skaičius išliko panašūs. Didžiąją dalį sprendimų LCC priėmė dėl asmenų, stojančių į bakalauro studijas, žymiai mažiau – dėl stojančiųjų į magistro studijas ir dėl stojančiųjų į parengiamąsias vienerių metų studijas.

Teisę savarankiškai atlikti užsienio kvalifikacijų akademinį pripažinimą LCC universitetas įgijo 2018 m. Aukštosios mokyklos, įgydamos akademinio pripažinimo teisę, kartu turi pareigą konsultuotis su SKVC tais atvejais, kai nėra parengtų bendrųjų rekomendacijų apie konkrečią šalį arba tam tikras toje šalyje teikiamas kvalifikacijas. Pernai LCC prašymu SKVC suteikė 40 individualių rekomendacijų dėl užsienyje įgytų kvalifikacijų akademinio pripažinimo.  

 

 

Atgal