Su Ukrainos aukštojo mokslo kokybės agentūros atstovais aptartas išorinis aukštųjų mokyklų vertinimas

2020-06-26

Šiandien vaizdo konferencijos būdu įvyko Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) ir Ukrainos nacionalinės aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūros NAQA (National Agency for Higher Education Quality Assurance) atstovų susitikimas. Jo metu buvo aptarti abiem šalims aktualūs aukštųjų mokyklų veiklos vertinimo ir kokybės užtikrinimo klausimai. Daugiausia dėmesio skirta buvusiam ir naujam aukštųjų mokyklų veiklos vertinimo ciklams Lietuvoje.

Susitikime dalyvavo NAQA direktorius prof. dr. Serhiy Kvit, direktoriaus pavaduotojai prof. dr. Nataliia Stukalo ir dr. Andriiy Butenko, tarptautinių projektų vadovė Albina Tsiatkovska bei kiti NAQA nariai. SKVC atstovavo direktorius Almantas Šerpatauskas, direktoriaus pavaduotoja Aurelija Valeikienė, Institucinio vertinimo skyriaus vedėja Rasa Penkauskienė bei šio skyriaus specialistai. 

NAQA kvietimu, prie šio susitikimo prisijungė Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) (Organisation for Security and Co-operation in Europe, OSCEatstovai: Danijos ambasadorius Henrik Villadsen, ESBO vykdomo projekto Ukrainoje koordinatorius, taip pat ESBO Teisinės valstybės ir žmogaus teisių projekto koordinatorius Oleksandr Sydielnikov bei kiti šio projekto darbuotojai. ESBO vykdo projektus Ukrainoje ir kitose Europos šalyse, siekdama plėtoti žmogaus teises įvairiose srityse.

Ambasadorius H. Villadsen pažymėjo, kad SKVC yra ne tik Europos agentūrų tinklo narys, tačiau ir viena lyderiaujančių agentūrų savo regione, kurios vykdomos veiklos atitinka aukščiausius standartus. Kadangi kokybės užtikrinimas yra labai svarbus elementas įtvirtinant žmogaus teisių principus aukštajame moksle, ambasadorius išreiškė viltį, kad NAQA bendradarbiavimas su SKVC duos gerų rezultatų.  

NAQA direktorius Serhiy Kvit džiaugėsi bendradarbiavimu su SKVC ir pastebėjo, kad Ukrainoje institucinis vertinimo modelis yra labai liberalus, todėl SKVC patirtis bus naudinga tolesniam šio modelio plėtojimui. 

SKVC direktorius A. Šerpatauskas, savo ruožtu, užtikrino, kad SKVC ne tik pristatys savo veiklas, bet ir atsakys į visus Ukrainos kolegoms kylančius klausimus. Jis taip pat pastebėjo, kad susitikimas naudingas abiem pusėms, nes suteikia galimybių mokytis vieniems iš kitų. 

SKVC direktoriaus pavaduotoja A. Valeikienė trumpai apibendrino SKVC vykdomų išorinių vertinimų istoriją, buvusias ir esamas veiklas studijų programų ir aukštųjų mokyklų lygmenyse bei Lietuvos aukštojo mokslo sistemos pasikeitimus nuo SKVC įkūrimo 1995 m. Taip pat plačiau pristatė aukštųjų mokyklų veiklos vertinimo ciklą ir jo rezultatus 2004–2009 ir 2011–2015 m. Ji pabrėžė, kad SKVC nesibaimina pokyčių, kurie lydi nuolatos, bet stengiasi prie jų prisitaikyti ir nuolat tobulinti savo veiklas. 

Institucinio vertinimo skyriaus vedėja R. Penkauskienė pristatė naują išorinio vertinimo modelį, pagal kurį Lietuvos aukštosios mokyklos vertinamos nuo 2020 metų. Tikimasi, kad naujoji tvarka paskatins aukštąsias mokyklas dar didesnį dėmesį skirti kokybės užtikrinimo procesams ir sėkmingiau plėtoti savo kokybės kultūrą.  

Susitikimo metu SKVC atstovai sulaukė klausimų apie profesines mokyklas, institucijų galimybes akredituoti savo studijų programas patiems be išorinio vertinimo, taip pat – apie aukštųjų mokyklų vertinimo kaštus, valstybės finansavimo sąsajas su išorinio vertinimo rezultatais, aukštųjų mokyklų reitingavimą atsižvelgiant į vertinimo rezultatus bei išorinio vertinimo poveikio įvertinimą. Kitus klausimus tikimasi aptarti būsimų virtualių ir tiesioginių susitikimų metu. 

Šiandien įvykęs susitikimas su NAQA atstovais – jau antrasis šiais metais. Pirmajame susitikime, kuris nuotoliniu būdu vyko balandžio pabaigoje, SKVC atstovai pristatė Lietuvoje vykusį programų vertinimą ir 2020 m. antrą pusmetį prasidėsiantį studijų krypčių vertinimą.  

Ukrainos kokybės agentūra NAQA siekia plėtoti savo veiklas pagal Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatas ir gaires (ESG), todėl domisi SKVC sėkmingai vykdomomis veiklomis, siekia perimti gerąją praktiką bei stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą. Ir ateityje planuojami SKVC ir NAQA susitikimai, artimiausias turėtų įvykti šių metų rudenį. 

 

 

 

 

Atgal