Susitikimu su VDU atstovais SKVC užbaigė užsienio kvalifikacijų pripažinimo aptarimų ciklą

2020-06-29

Šiandien Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) susitikimu su Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) atstovais užbaigė kasmetinį užsienio kvalifikacijų pripažinimo vykdymo aptarimų su įgaliotų aukštųjų mokyklų atstovais ciklą. 

Nuotoliniame aptarime dalyvavo VDU studijų prorektorė doc. dr. Laima Taparauskienė, tarptautinių ryšių prorektorė dr. Ineta Dabašinskienė, Tarptautinių ryšių departamento direktorė Ilona Kazlauskaitė bei Tarptautinių studijų skyriaus darbuotojos Aistė Sokolovaitė ir Brigita Jurlovaitė. SKVC atstovavo direktoriaus pavaduotoja Aurelija Valeikienė, Kvalifikacijų vertinimo skyriaus vedėja Giedra Katilauskienė bei šio skyriaus patarėja Rima Žilinskaitė. 

Pernai VDU priėmė 196 akademinio pripažinimo sprendimus dėl kvalifikacijų, įgytų 39 skirtingose šalyse. Daugiausia sprendimų VDU priėmė dėl asmenų, stojančių į pirmosios ir antrosios pakopos studijas, vieną – dėl stojančiojo į trečiosios pakopos studijas. Teisę savarankiškai atlikti užsienio kvalifikacijų akademinį pripažinimą VDU įgijo 2017 m. 

SKVC specialistai kasmet atlieka visų Lietuvos aukštųjų mokyklų priimtų užsienio kvalifikacijų pripažinimo sprendimų monitoringą ir kiekvienai įgaliotai aukštajai mokyklai pateikia jai skirtą akademinio pripažinimo analizę. Šiais metais SKVC Kvalifikacijų vertinimo skyrius išanalizavo 2112 akademinio pripažinimo sprendimų, kuriuos 2019 m. priėmė devyni Lietuvos universitetai.

Kvalifikacijų vykdymo eiga ir rezultatai buvo aptarti su visų įgaliotų universitetų  vadovais, atsakingais už tarptautiškumą ir studijų kokybę, bei darbuotojais, tiesiogiai atliekančiais akademinį pripažinimą. Nuotolinių susitikimų su universitetų atstovais metu buvo aptartos iškilusios problemos ir gerosios praktikos, priimamų sprendimų kokybės užtikrinimo priemonės bei kvalifikacijų pripažinimo srities naujovės. Šiais metais ypatingas dėmesys buvo skirtas informacijos teikimo stojantiesiems gerinimui. 

 

Atgal