Tarptautiniame ekspertų susitikime tartasi dėl bendro europinio požiūrio į mikrokredencialus

2020-06-30

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus pavaduotoja Aurelija Valeikienė vaizdo konferencijos būdu šiandien dalyvavo Europos Komisijos organizuotame tarptautinės konsultacinės grupės mikrokredencialų klausimais susitikime. Jo metu buvo diskutuota apie mikrokredencialų apibrėžimą bei jų skaidrumą užtikrinančius instrumentus. Taip pat buvo kalbama apie iššūkius, su kuriais tenka susidurti vykdant mikrokredencialų pripažinimą ir siekiant užtikrinti jų kokybę.

Konsultacinės grupės susitikime dalyvavo Europos Sąjungos valstybių nacionalinių valdžios institucijų, aukštųjų mokyklų, taip pat ENIC/NARIC centrų, kokybės agentūrų ir tarptautinių organizacijų atstovai bei pavieniai ekspertai. 

Mikrokredencialų klausimas yra vienas iš Europos Komisijos 2020 metų darbo plano prioritetų. Pastaruoju metu mikrokredencialai, kaip alternatyvus studijų modelis, darosi vis populiaresnės. Į jas dažnai žvelgiama kaip į galimybę padidinti mokymosi lankstumą bei kaip į priemonę, padėsiančią įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą koncepciją. 

 

Atgal