Užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo vykdymas aptartas su Vilniaus universiteto atstovais

2020-05-21

Šiandien nuotoliniu būdu įvyko Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) ir Vilniaus universiteto (VU) administracijos atstovų susitikimas, kurio metu buvo išsamiai aptarti užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo vykdymo 2019 metais eiga bei rezultatai šiame universitete.

Pasitarime dalyvavo VU Studijų prorektorius dr. Valdas Jaskūnas, Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė Raimonda Markevičienė, Doktorantūros ir podoktorantūros skyriaus vadovė dr. Virginija Uksienė, Studijų kokybės ir plėtros skyriaus vadovas Andrius Uždanavičius, Studentų priėmimo poskyrio vadovas Artūras Šaltis bei studentų priėmimo vadybininkės Agneta Lisauskienė ir Ingrida Kelpšaitė. 

SKVC atstovavo direktoriaus pavaduotoja Aurelija Valeikienė, Kvalifikacijų vertinimo skyriaus vedėja Giedra Katilauskienė, taip pat šio skyriaus patarėja Kristina Sutkutė ir vyriausiasis specialistas Šarūnas Šalkauskas.

VU ir SKVC atstovai nuotolinio susitikimo metu ne tik aptarė 2019 m. VU vykdytą užsienio kvalifikacijų vertinimą ir pripažinimą, bet ir plačiau diskutavo apie užsienio kvalifikacijų pripažinimo aktualijas bei užsienio kvalifikacijų pripažinimo ir studentų priėmimo į VU santykį. Taip pat buvo aptartos tolesnės veiklos akademinio pripažinimo srityje.

VU vienas iš pirmųjų tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų 2015 m. gavo teisę savarankiškai atlikti užsienio kvalifikacijų akademinį pripažinimą. Per penkerius metus VU darbuotojai įvertino ir priėmė 1156 sprendimus dėl užsienio kvalifikacijų. Priimamų akademinio pripažinimo sprendimų skaičius VU kasmet auga.

2019 m. VU priėmė 357 sprendimus dėl užsienio kvalifikacijų pripažinimo, o tai yra 32 proc. daugiau negu užpernai. Pagal priimtų sprendimų skaičių tarp aukštųjų mokyklų VU pernai užėmė antrąją vietą. Didėja ir šalių, kurių išduotus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus vertino VU darbuotojai, įvairovė. Palyginti su 2018 m., pernai jų skaičius išaugo penktadaliu – iki 53 šalių. Ir tai yra daugiausiai šalių, kurių išduotus kvalifikacijų dokumentus teko savarankiškai vertinti vienai Lietuvos aukštajai mokyklai.

Daugiausiai sprendimų pernai VU priėmė dėl asmenų, stojančių į vientisąsias bei antrosios pakopos (magistrantūros) studijas. Kiek mažiau sprendimų priimta dėl stojančiųjų į pirmosios pakopos studijas, o mažiausiai – į doktorantūros studijas.

Vertindami užsienio kvalifikacijas aukštųjų mokyklų specialistai vadovaujasi SKVC parengtomis bendrosiomis gairėmis ir individualiomis rekomendacijomis. 2019 m. VU prašymu SKVC suteikė 147 individualias rekomendacijas dėl užsienyje įgytų kvalifikacijų akademinio pripažinimo.

 

Atgal