Užsienio kvalifikacijų akademinis pripažinimas aptartas su Kauno technologijos universiteto atstovais

2020-06-01

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) tęsia užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo aptarimų ciklą su aukštųjų mokyklų darbuotojais. Šiandien SKVC direktoriaus pavaduotoja Aurelija Valeikienė ir Kvalifikacijų vertinimo skyriaus vedėja Giedra Katilauskienė bei patarėja Kristina Sutkutė aptarė akademinio pripažinimo vykdymą su Kauno technologijos universiteto (KTU)  atstovais. 

Nuotoliniame susitikime dalyvavo KTU Tarptautinių ryšių departamento direktorė dr. Giedrė Šadeikaitė, Tarptautinių studijų skyriaus vadovė Audronė Račkauskienė bei tarptautinių studentų priėmimo specialistai Silvija Petniūnaitė ir Roman Remis.  

SKVC Kvalifikacijų vertinimo specialistai išanalizavo duomenis apie KTU 2019 m. vykdytą akademinį pripažinimą ir savo įžvalgomis pasidalino su šio universiteto atstovais. Susitikimo metu taip pat buvo aptarti kiti aktualūs klausimai: informacijos ir praktikos perdavimas naujiems darbuotojams, procedūrų standartizavimas, alternatyvių kelių į aukštąjį mokslą problematika, pripažinimas ir priėmimas į aukštojo mokslo studijas 2020 m., atsižvelgiant į pandemijos sąlygotus pokyčius švietimo sistemose, bendravimo su agentais siekiant pritraukti užsienio studentus aspektai, SKVC pagalbos poreikis.

2019 m. KTU specialistai priėmė 275 akademinio pripažinimo sprendimus dėl priimtųjų studijuoti universitete asmenų kvalifikacijų, įgytų 49 skirtingose šalyse. Lyginant su 2018 m., pernai KTU buvo priimta dešimtadaliu mažiau sprendimų, bet šalių, kuriose įgytos vertintos kvalifikacijos, skaičius išliko panašus. Tarp teisę atlikti akademinį pripažinimą turinčių Lietuvos aukštųjų mokyklų pagal savarankiškai priimtų sprendimų skaičių KTU užėmė ketvirtą vietą, o pagal vertintas kvalifikacijas suteikusių šalių įvairovę – antrą. KTU prašymu SKVC pernai suteikė 121 individualią rekomendaciją dėl užsienio kvalifikacijų pripažinimo.  

Daugiausia sprendimų KTU priėmė dėl asmenų, stojančių į antrosios ir pirmosios pakopos studijas, mažiau – dėl stojančiųjų į trečiosios pakopos studijas, mažiausiai – į vientisąsias studijas. Tarp devynių Lietuvos aukštųjų mokyklų, turinčių teisę savarankiškai atlikti akademinį pripažinimą, KTU pernai priėmė daugiausiai sprendimų dėl stojančiųjų į trečiosios pakopos studijas (36), o kartu su Vilniaus universitetu – ir daugiausiai sprendimų dėl stojančiųjų į antrosios pakopos studijas (po 135). 

Teisę savarankiškai vykdyti akademinį pripažinimą KTU gavo 2017 m. ir per trejus metus priėmė 769 sprendimus dėl stojančiųjų užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo. 

 

Atgal