Artimiausi renginiai

Buvęs Kitas
Birželis 2024
Pr An Tr Ke Pe Še Se
27 28 29 30 31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Specialieji dokumentų reikalavimai pagal šalis

Informacija apie reikalavimus, taikomus kvalifikacijoms pagal šalį, kurioje ji įgyta. Jeigu šalies nėra šiame sąraše, vadovaukitės Bendrais reikalavimais dokumentams. Dokumentai teikiami per https://epe.skvc.lt/  sistemą, kurioje būsite paprašyti prie prašymo prisegti originalių dokumentų skanuotes. Tais atvejais, kai nurodoma, kad turi būti pateiktas dokumento originalas, paraiškos nagrinėjimas neprasidės tol, kol nepateiksite originalaus popierinio dokumento.

 

Airija | Armėnija | Azerbaidžanas | Baltarusija | Bangladešas | Danija | Egiptas | Estija | Filipinai | Gana | Indija | Ispanija | Italija | JAV | Jungtinė Karalystė | Kamerūnas | Kazachstanas | Kinija | Kirgizija | Kongo DR I Latvija | Lenkija | Nepalas | Nigerija | Pakistanas | Pietų Korėja | Prancūzija | RusijaSakartvelas (Gruzija) | Šri Lanka | Švedija | Tadžikistanas | Tarptautinis bakalaureatas | Turkija | Turkmėnistanas | Ukraina | Uzbekistanas

 

Šalis

Reikalavimai dokumentams

Airija                                    

Leaving Certificate

 

 1. Leaving Certificate (galutinis pažymėjimas, laikiną (Provisional) pažymėjimą gali teikti tik einamųjų metų absolventai)

Armėnija            

Mijnakarg Yndhanur Krtoutian Attestat

 

 1. Mijnakarg Yndhanur Krtoutian Attestat
 2. Dokumentą, teikiantį informaciją apie laikytus valstybinius (Единые госэкзамены) stojamuosius egzaminus Armėnijoje

Azerbaidžanas

Orta təhsil haqqżnda attestat

 

 1. Orta təhsil haqqżnda attestat
 2. Oficialūs valstybinio egzamino, organizuojamo TQDK ar DIM, rezultatai, suteikiantys teisę stoti į aukštojo mokslo institucijas Azerbaidžane
Baltarusija

Aтэстат аб агульнай сярэдняй адукацыi  

 

 1. Atestatas (атэстат аб агульнай сярэдняй адукацыi)

 2. Mokyklos išduotas laiškas apie baigiamųjų egzaminų rezultatus toje mokykloje

Bangladešas

Higher Secondary Certificate

 

 1. Higher Secondary Certificate

 2. Higher Secondary Certificate priedas

 3. Secondary School Certificate

 4. Secondary School Certificate priedas

Danija
 • Bevis for Studentereksamen arba

 

 • Bevis for Højere Teknisk Eksamen arba

 

 • Bevis for Højere forberedelseseksamen arba

 

 • Bevis for Højere handelseksamen

 

Atkreipiame dėmesį, kad prie visų danų kalba išduotų dokumentų turi būti pridėtas oficialus jų vertimas į anglų, rusų arba lietuvių kalbą. Vertimas turi būti susegtas su nustatyta tvarka patvirtinta dokumento originalo kalba kopija ir patvirtintas vertėjo parašu.

Egiptas

Thanawiyya al-A’aamaI

 

 1. Bendrojo vidurinio mokslo pažymėjimas (Thanawiyya al-A’aamaI), išduotas arabų kalba

 2. Oficialūs Bendrojo vidurinio mokslo pažymėjimo egzaminų rezultatai išlaikyti po 12 mokslo metų ir išduoti Švietimo ministerijos anglų kalba ir legalizuoti Lietuvos Ambasados Egipte https://eg.mfa.lt/en (originalas) su nurodytais visais dalykais ir gautais įvertinimais

Estija

Gümnaasiumi Lõputunnistus

 

 1. Gümnaasiumi Lõputunnistus

 2. Hinneteleht

 3. Riigieksamitunnistus

 

Atkreipiame dėmesį, kad prie estų kalba išduotų dokumenų turi būti pridėtas oficialus jų vertimas į anglų, rusų arba lietuvių kalbą. Vertimas turi būti susegtas su nustatyta tvarka patvirtinta dokumento originalo kalba kopija ir patvirtintas vertėjo parašu. 

 

Pastaba. Jei Gümnaasiumi Lõputunnistus įgytas 2019 metais ir vėliau, jis pripažįstamas automatiškai ir dėl akademinio pripažinimo kreiptis nereikia. 

Filipinai

Vidurinis išsilavinimas

 

 1. Diplomas su autentiškumo sertifikatu, išduotu Užsienio reikalų departamento

 2. Secondary Student's Permanent Record (Forma 137-A) su autentiškumo sertifikatu, išduotu Užsienio reikalų departamento

Gana

Senior Secondary Certificate

 

 1. WAEC Senior Secondary Certificate (atkreipiame dėmesį, jog nepriimame trečiųjų šalių išduotų sertifikatų, pavyzdžiui mokykos)

 2. Rezultatų patikrinimo kortelės serijos numeris ir PIN kodas, leidžiantis patikrinti egzaminų rezultatus internetiniame puslapyje: https://ghana.waecdirect.org/

Indija

Senior Secondary Examination Certificate

 

 1. Secondary school (X) sertifikatas kartu su pažymių sertifikatu

 2. Apostile patvirtintas Senior Secondary (XII) egzaminų sertifikato originalas kartu su pažymių sertifikatu

 

Aukštasis išsilavinimas

 

 1. Apostile patvirtintas laipsnį suteikiančio sertifikato originalas

 2. Apostile patvirtintas pažymių suvestinės originalas
Ispanija

Título de Bachiller  

 

 1. Título de Bachiller pažymėjimas

 2. Nacionalinių stojamųjų egzaminų (Prueba de Acceso a la Universidad) dokumentas, jei jie laikyti

 3. Akademinė pažyma (Historial Académico de Bachillerato/ Certificación official)

 

Atkreipiame dėmesį, kad prie ispanų kalba išduotų dokumenų turi būti pridėtas oficialus jų vertimas į anglų, rusų arba lietuvių kalbą. Vertimas turi būti susegtas su nustatyta tvarka patvirtinta dokumento originalo kalba kopija ir patvirtintas vertėjo parašu.

Italija

Diploma

 1. Diplomas

 2. Certifica (Esame di Stato)

 3. Mokyklos išduotas dokumentas, teikiantis informaciją apie:

 • išsamius baigiamojo egzamino įvertinimus (įvertinimai pagal dalykus)

 • pažymius, gautus paskutiniaisiais mokslo metais (e.g.Pagella scolastica)

JAV

High School Diploma

 

 1. Diplomas

 2. Originalūs oficialūs transkriptai užklijuotame ir užantspauduotame voke, atsiųsti teisiogiai SKVC

 3. Oficialūs ACT, SAT, ar AP egzaminų rezultatai pateikiami el.būdu per College Board arba jų originalai atsiųsti užklijuotame ir užantspauduotame voke

 

Aukštasis išsilavinimas

 

 1. Diplomas

 2. Originalūs oficialūs transkriptai užklijuotame ir užantspauduotame voke

Jungtinė Karalystė

General Certificate of Education - Advanced Level (A level)

 

 • General Certificate of Education ar kita ne mažiau kaip 2 A levels liudijanti kvalifikacija
Kamerūnas

General Certificate of Education

 

 1. General Certificate of Education originalas (ordinary ir advanced lygmenys)

 2. Originalus oficialus General Certificate of Education patvirtinimas (ordinary ir advanced  lygmenų) Kamerūno bendrojo išsilavinimo tarybos užklijuotame ir užantspauduotame voke tiesiogiai atsiųstas Studijų kokybės vertinimo centrui adresu A. Goštauto g. 12, LT-01108 Vilnius, Lietuva arba elektroniniu paštu į recognition@skvc.lt  iš oficialaus tarybos el. pašto adreso.

 3. Jei yra, dokumentai, patvirtinantys bet kokį povidurinį išsilavinimą ar jo dalį

Kazachstanas

Аттeстат жалпы орта білім туралы  

 

 1. Аттeстат жалпы орта білім туралы

 2. Жалпы орта білім туралыаттeстатка косымша

 3. Ұлттық бірыңғай тестілеу Сертификат (vieningo nacionalinio testavimo arba Кешенді тестілеу Сертификат (kompleksinio testavimo rezultatų sertifikatas)

Kinija

Senior Secondary School

 

 1. Mokyklos baigimo diplomas bendrai išduotas mokyklos ir vietos švietimo departamento

 2. Paskutiniųjų trejų metų pažymių išrašas, išduotas mokyklos

 3. CHESICC (www.chsi.com.cn/en/) išduota Verification Report anglų kalba, patvirtinanti Huikao arba akademinio bendrųjų gebėjimų testo (Xueye Shuiping Ceshi/Kaoshi) rezultatus

 4. CHESICC (www.chsi.com.cn/en/) išduota Verification Report anglų kalba, patvirtinanti Kinijos nacionalinio stojamojo egzamino (GaoKao) rezultatus

 

Daugiau informacijos rasite Bendruose reikalavimuose dokumentams

 

Atkreipiame dėmesį, kad prie visų kinų kalba išduotų dokumenų turi būti pridėtas oficialus jų vertimas į anglų, rusų arba lietuvių kalbą. Vertimas turi būti susegtas su nustatyta tvarka patvirtinta dokumento originalo kalba kopija ir patvirtintas vertėjo parašu.

 

 

Aukštasis išsilavinimas

 

 1. Laipsnio pažymėjimas

 2. Baigimo pažymėjimas

 3. Diplomo priedas

 4. China Academic Degrees & Graduate Education Development Centre (http://cqv.chinadegrees.cn/ ) išduota Verification Report anglų kalba, patvirtinanti suteiktą laipsnio pažymėjimą

 

 

Daugiau informacijos rasite Bendruose reikalavimuose dokumentams

 

Atkreipiame dėmesį, kad prie visų kinų kalba išduotų dokumenų turi būti pridėtas oficialus jų vertimas į anglų, rusų arba lietuvių kalbą. Vertimas turi būti susegtas su nustatyta tvarka patvirtinta dokumento originalo kalba kopija ir patvirtintas vertėjo parašu.

Kirgizija

Жалпы орто билим женунде аттестат (vidurinio bendrojo ugdymo atestatas)

 

 1. Жалпы орто билим женунде аттестат (ar kitas lygiavertis dokumentas)

 2. Priedas (жетишкен бааларынын жыйынтык) prie Жалпы орто билим женунде аттестат

 3. Nacionalinio testo (Жалпы республикалык тестирлөө/Общее тестирование), kurį organizuoja Švietimo vertinimo ir mokymo metodikos centras, rezultatų dokumentas

Kongo Demokratinė Respublika

Enseignement Secondaire (vidurinis ugdymas)

 

 1. Diplome d'Etat originalas
 2. Bulletin ugdymo išrašai už paskutiniuosis 3 mokymo metus.
Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību 

 

 1. Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

 2. Sekmju izraksts

 3. Vispārējās vidējās izglītības sertifikāts

 

Pastaba. Jei Atestāts par vispārējo vidējo izglītību įgytas 2019 metais ir vėliau, jis pripažįstamas automatiškai ir dėl akademinio pripažinimo kreiptis nereikia.

Lenkija

Świadectwo Dojrzałości

 

 1. Świadectwo Dojrzałości

 2. Świadectwo ukończenia

Nepalas

 Higher Secondary Examination Certificate

 

 1. Higher Secondary Examination Certificate originalas, patvirtintas Nacionalinės egzaminų tarybos (National Examinations Board, NEB) ir legalizuotas Nepalo užsienio reikalų ministerijos 

 2. Vidurinio išsilavinimo pažymių išrašo (Higher Secondary Examination Certificate Academic Transcript) originalas, patvirtintas Nacionalinės egzaminų tarybos (National Examinations Board, NEB) ir legalizuotas Nepalo užsienio reikalų ministerijos

 3. Pagrindinės mokyklos (secondary) baigimo pažymėjimas

 4. Pagrindinės mokyklos (secondary) baigimo pažymių nuorašas

Nigerija

Senior School Certificate

 

 

 1. WAEC ir NECO Senior School Certificate. Pažymime, kad nepriimame trečiųjų šalių išduotų sertifikatų, pavyzdžiui mokykos

 2. Rezultatų patikrinimo kortelės serijos numeris ir PIN kodas leidžiantis patkrinti rezultus internetiniuose puslapiuose: www.waecdirect.org ar www.mynecoexams.com/results/

 

 

Aukštasis išsilavinimas

 

 1. Diplomas

 2. Oficialus transkriptas atsiųstas iš oficialaus universiteto el. pašto adreso į enicnaric@skvc.lt ir išsiųsti paštu tiesiogiai Studijų kokybės vertinimo centrui, A. Goštauto g. 12, LT-01108 Vilnius.

 

Pakistanas

Higher Secondary Certificate

 

 1. Higher Secondary School Examination Certificate, patvirtintas Tarp-tarybinio pirmininkų komiteto (IBCC) ir legalizuotas Pakistano Užsienio reikalų ministerijos (originalas)

 2. Higher Secondary School Examination Certificate Statement of Marks patvirtintas Tarp-tarybinio pirmininkų komiteto (IBCC) ir legalizuotas Pakistano Užsienio reikalų ministerijos (originalas)

 3. Secondary School Examination Certificate patvirtintas Tarp-tarybinio pirmininkų komiteto (IBCC)

 4. Secondary School Examination Certificate Statement of Marks  patvirtintas Tarp-tarybinio pirmininkų komiteto (IBCC)

 

 

Aukštasis išsilavinimas

 

 1. Diplomas patvirtintas Aukštojo mokslo komisijos ir Pakistano Užsienio reikalų ministerijos

 2. Pilną Diplomo priedą (transkriptus) patvirtintus Aukštojo mokslo komisijos ir Pakistano Užsienio reikalų ministerijos

Pietų Korėja

Vidurinis išsilavinimas

 

 1. Mokslų baigimo pažymėjimas ir jo priedas (transkriptai) išduoti anglų kalba ir mokyklos atsiųsti tiesiogiai Studijų kokybės vertinimo centrui, A. Goštauto g. 12, LT-01108, Vilnius

 2. Korean College Scholastic gebėjimų testo rezultatai. Jei testas nelaikytas, apie tai informuoti

 

 

Aukštasis išsilavinimas

 

 • Studijų baigimo pažymėjimas ir jo priedas (transkriptai), aukštosios mokyklos atsiųsti užklijuotame ir užantspauduotame voke tiesiogiai Studijų kokybės vertinimo centrui, A. Goštauto g. 12, LT-01108, Vilnius

Prancūzija

Baccalauréat 

 1. Diplôme du Baccalauréat

 2. Relevé de Notes

 

Atkreipiame dėmesį, kad prie visų prancūzų kalba išduotų dokumentų turi būti pridėtas oficialus jų vertimas į anglų, rusų arba lietuvių kalbą. Vertimas turi būti susegtas su nustatyta tvarka patvirtinta dokumento originalo kalba kopija ir patvirtintas vertėjo parašu.

Rusija

Attestat 

 

 1. Attestat (Аттестат о среднем (полном) образовании)

 2. Atestato priedas

 3. Valstybinių egzaminų rezultatų pažymėjimas (Свидетельство о результатах единого государственного экзамена)

Gruzija (Sarkatvelas) 

Vidurinis išsilavinimas

 

 1. Viduriniojo mokslo atestatas (Sashualo Skolis Atestati) arba Bendrojo ugdymo atestatas (Sruli zogadi Ganatlebis Atestati)

 2. Vieningojo nacionalinio egzamino (Ertiani Erovnuli Gamocdebi) rezultatai

Šri Lanka

General Certificate of Education (Advanced Level)

 

 • General Certificates of Education oficialus patvirtinimas (Ordinary Level ir Advanced Level), Egzaminų departamento atsiųstas užklijuotame ir užantspauduotame voke tiesiogiai Studijų kokybės vertinimo centrui, A. Goštauto g. 12, LT-01108, Vilnius

Švedija

Examensbevis

 

 • Examensbevis

Tadžikistanas

Шаходатнома дар бораи тахсилоти миёнаи умумй (свидетельство об общем среднем образовании)

 

 1. Шаходатнома дар бораи тахсилоти миёнаиумумй

 2. (Tабели чамъбасти бахохои азхудкунй) priedas prie Шаходатнома дар бораи тахсилоти миёнаи умумй

 3. Dokumentą, teikiantį informaciją apie laikytus centralizuotus stojamuosius egzaminus, kuriuos organizuoja ir užduotis rengia Nacionalinis testavimo centras (Маркази миллии тестӣ)

Tarptautinis bakalaureatas   

International Baccalaureate

 

 1. Tarptautinio bakalaureato diplomas

 2. Tarptautinio bakalaureato programos baigimo rezultatų dokumentas

 3. sudaryta galimybė SKVC patikrinti egzaminų rezultatus Tarptautinio bakalaureato egzaminų rezultatų bazėje (http://www.ibo.org/), nurodant SKVC kaip egzaminų rezultatų gavėją.

 

Einamųjų metų absolventai diplomo, jei jis dar nespėtas išduoti, pateikti neprivalo, bet turi sudaryti galimybę patikrinti rezultatus Tarptautinio bakalaureato rezultatų bazėje (http://www.ibo.org/).

Turkija

Lise Diplomasi

 

 1. Lise Diplomasi

 2. Diplomo priedas (transkriptai), kuriame pateikta informacija apie paskutiniuosius 4 studijų metus

 3. YKS (nuo 2018), YGS ir/arba LYS egzaminų arba anksčiau organizuotų centralizuotų priėmimo egzaminų rezultatai

Turkmėnistanas

Şahadatnama orta blim hakynda (Аттестат о полном среднем общем образовании)

 

 • Şahadatnama orta blim hakynda (ar kitas lygiavertis dokumentas)

Ukraina        

Aтeстат прo повну загальну серeдню освiту / Cвідоцтвo про здобуття повної загальної середньої освіти

 

 1. Aтeстат прo повну загальну серeдню освiту / Cвідоцтвo про здобуття повної загальної середньої освіти
 2. Atestato /pažymėjimo priedas.
 3. Centralizuotai organizuojamo nacionalinio testo rezultatai: nuo 2008 m. iki 2021 m. -  Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО); 2022 m. - Національний мультипредметний тест (НMТ).
Uzbekistanas

Ўрта маълумот тўгрисида Шаходатнома (Аттестат о полном среднем общем образовании)

 

 1. Ўрта маълумот тўгрисида Шаходатнома

 2. ўзлаштириш бўйича якуний бахолартабели to the Ўрта маълумот тўгрисида Шаходатнома

 3. Dokumentą, teikiantį informaciją apie laikytus centralizuotus stojamuosius egzaminus (Uzbekistano Respublikoje), kuriuos organizuoja Valstybinis testavimo centras (Государственного центра тестирования (ГЦТ))