Artimiausi renginiai

Buvęs Kitas
Balandis 2024
Pr An Tr Ke Pe Še Se
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01 02 03 04 05

Pripažinimo sistema Lietuvoje

Kalbant apie užsienio kvalifikacijų pripažinimą išskiriami du pagrindiniai kvalifikacijų pripažinimo tipai: akademinis ir profesinis.

Akademinis pripažinimas reiškia kvalifikacijos vertės akademine prasme nustatymą, t. y. nustatoma, ar kvalifikacija iš esmės tenkina atitinkamai kvalifikacijai Lietuvoje keliamus reikalavimus akademine prasme.

Profesinis pripažinimas reiškia kvalifikacijos vertės profesine prasme nustatymą, t. y. ar kvalifikacija atitinka tam tikrai profesinei veiklai keliamus reikalavimus.

Nereti atvejai, kai ta pati kvalifikacija toje pat šalyje gali būti pripažinta tinkama akademinei, bet netinkama (ar iš dalies tinkama) profesinei veiklai ir atvirkščiai.

Esant principiniams šių kvalifikacijų pripažinimo sistemų skirtumams, jas reglamentuoja skirtingi tarptautiniai ir nacionaliniai teisės aktai bei juose numatytos funkcijos atliekamos skirtingų institucijų.

Akademinis pripažinimas

Akademinį užsienio kvalifikacijų pripažinimą, priklausomai nuo įgyto išsilavinimo lygmens ir siekiamo tikslo, Lietuvoje vykdo kelios institucijos:

 • Studijų kokybės vertinimo centras
 • Švietimo ir mokslo ministro įgaliojimą turinčios aukštosios mokyklos. Šiuo metu tokį įgaliojimą turi:
  • Šiaulių valstybinė kolegija 
  • Europos humanitarinis universitetas
  • ISM vadybos ir ekonomikos universitetas
  • Kauno kolegija
  • Kauno technikos kolegija
  • Kauno technologijos universitetas
  • Kazimiero Simonavičiaus universitetas
  • Klaipėdos universitetas
  • Klaipėdos valstybinė kolegija
  • LCC tarptautinis universitetas
  • Lietuvos muzikos ir teatro akademija
  • Lietuvos sporto universitetas
  • Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
  • Lietuvos verslo kolegija
  • Mykolo Romerio universitetas
  • Panevėžio kolegija
  • Vilniaus dailės akademija
  • Vilniaus Gedimino technikos universitetas
  • Vilniaus kolegija
  • Vilniaus universitetas
  • Vytauto Didžiojo universitetas
  • Socialinių mokslų kolegija
  • Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla

Alytaus kolegija, Kauno technikos kolegija, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla, Marijampolės kolegija, Panevėžio kolegija, Šiaulių valstybinė kolegija, Utenos kolegija, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 2022 metais vykdant asmenų priėmimą į trumposios pakopos ir kolegines studijas turėjo teisę vykdyti Ukrainos švietimo sistemai priskiriamų kvalifikacijų, teikiančių teisę į aukštąjį mokslą (vidurinio išsilavinimo), akademinį pripažinimą.

 • Lietuvos mokslo taryba (užsienio mokslo (meno) daktaro laipsnių atveju)

Kvalifikacija ar dalis programos

Akademinį pripažinimą vykdanti institucija

Mokslo (meno) daktaro laipsnis

Lietuvos mokslo taryba

 

Įgaliota aukštoji mokykla

Aukštojo mokslo kvalifikacija (išskyrus daktaro laipsnius)

Studijų kokybės vertinimo centras

 

Įgaliota aukštoji mokykla

Aukštojo mokslo studijų programos dalis

Pasirinkta aukštoji mokykla

Kvalifikacija baigus profesinio mokymo programą

Akademinis pripažinimas nėra numatytas*

Kvalifikacija, teikianti teisę į aukštąjį mokslą (vidurinis)

Studijų kokybės vertinimo centras

 

Įgaliota aukštoji mokykla

Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programos dalis

Pasirinkta pradinė, pagrindinė, vidurinė mokykla

* Jei reikalingas kompetencijų įvertinimas, jį atlieka kompetencijų vertinimo institucijos: akredituotas socialinis partneris, kitas juridinis asmuo, turintis teisę vertinti asmens įgytas kompetencijas. Daugiau informacijos: http://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/kompetenciju-vertinimo-instituciju-akreditavimas/akredituotu-instituciju-pagal-vertinamas-kvalifikacijas-sarasas/ .

Daugiau informacijos apie SKVC vykdomą akademinį pripažinimą rasite čia: Kreiptis dėl pripažinimo

Profesinis pripažinimas

Tai užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimas, kai asmuo siekia imtis tam tikros profesinės veiklos. Atliekant profesinį kvalifikacijos pripažinimą svarbu ne tik įgyta kvalifikacija, bet ir, ar asmens žinios, profesiniai gebėjimai ir įgūdžiai pakankami imtis atitinkamos profesinės veiklos priimančioje šalyje.

Skiriami du profesinio pripažinimo tipai:

 • kai profesija, kurios siekiama, yra reglamentuojama, t.y., kai sprendimą dėl tinkamumo tai profesijai priimamas centralizuotai paskirtos kompetentingos institucijos;
 • kai profesija, kurios siekiama, yra nereglamentuojama, t.y., kai sprendimą dėl įdarbinimo priima darbdavys.

Atliekant profesinį pripažinimą dažnai prireikia ir akademinio pripažinimo, nes darbdaviams svarbu turėti informaciją apie kvalifikacijos akademinę vertę. Daugiau informacijos apie profesinį pripažinimą galite rasti  čia.