SKVC aptarė savianalizę su kolegijų vadovais

2017-02-03

Vasario 2 d. Studijų kokybės vertinimo centro atstovai dalyvavo Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos posėdyje, kuris vyko Vilniaus kolegijoje, Vilniuje.

SKVC direktoriaus pareigas laikinai einanti Nora Skaburskienė pristatė kolegijų direktoriams bei pavaduotojams Centro kaip kokybės agentūros išorinio vertinimo eigą.  Direktoriaus pavaduotoja Aurelija Valeikienė perskaitė pranešimą apie rezultatus savianalizės, atliktos pagal atitiktį Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatoms ir gairėms (ESG-2015). Taip pat buvo identifikuotos kryptys aukštųjų mokyklų veiklos kokybės gerinimui bei visai aukštojo mokslo sistemai aktualūs klausimai. Diskusijoje daugiausiai dėmesio sulaukė kolegijų sektoriaus specifika, numatomi pokyčiai studijų programų vertinime, tarptautiškumo aspektai, ekspertų atranka ir mokymai.

ENQA ekspertų grupės vizitas Centre numatomas šių metų vasario 21-24 d. Tarptautiniai ekspertai be kitų suinteresuotų grupių taip pat susitiks ir su kolegijų – tiek valstybinių, tiek privačių – vadovais.

Pranešimo skaidres galite peržiūrėti čia.

Atgal