Baigtas pirmasis konsultacijų ciklas dėl aukštųjų mokyklų veiklos savianalizių suvestinių rengimo

2020-05-22

Šiandien Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) organizavo paskutinę pirmojo ciklo nuotolinę konsultaciją aukštųjų mokyklų veiklos savianalizės rengėjams. Joje dalyvavo ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto administracijos ir savianalizės suvestinės rengimo grupės atstovai. 

Gegužės mėnesį jau įvyko keturios nuotolinės konsultacijos, kuriose dalyvavo Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos, Klaipėdos universiteto, Utenos kolegijos ir Lietuvos verslo kolegijos atstovai. Šias aukštąsias mokyklas užsienio ekspertų grupės vertins pirmąsias – 2021 metų pavasarį. 

Konsultacijų metu SKVC Institucinio vertinimo skyriaus specialistai universitetų ir kolegijų atstovams išsamiai pristatė aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo eigą, vertinimo ir akreditavimo principus bei aptarė paskesnės veiklos etapą. Taip pat pristatė gaires savianalizių suvestinių rengėjams ir pateikė praktinių patarimų, kaip atlikti savianalizę, parengti aukštosios mokyklos veiklos savianalizės suvestinę ir pasirengti ekspertų vizitui į aukštąją mokyklą. 

Konsultacijų dalyviai SKVC specialistams uždavė nemažai jiems rūpimų klausimų. Daugiausiai klausimų aukštųjų mokyklų atstovams kilo dėl paties išorinio vertinimo proceso organizavimo: dėl aukštosios mokyklos atstovų dalyvavimo susitikimuose su ekspertais, dėl ekspertų grupės sudarymo principų ir pan. Taip pat aptarti su pandemijos situacija susiję aspektai.  

Atlikę konsultacijų dalyvių apklausą, galime pasidžiaugti, jog dauguma teigiamai įvertino tiek konsultacijų turinį, tiek jų formatą. Dalyviai nurodė, kad konsultacijos vyko tinkamu metu, jose pateikta naudingos informacijos, kuri bus reikalinga ruošiantis išoriniam aukštosios mokyklos veiklos vertinimui bei atliekant savianalizę. Aukštųjų mokyklų atstovai teigiamai įvertino ir galimybę tiesiogiai konsultuotis su SKVC specialistais bei pastebėjo, kad bendravimas vyksta konstruktyviai ir geranoriškai. Aukštųjų mokyklų atstovai išsakė poreikį tokias konsultacijas organizuoti ir ateityje – jau įpusėjus savianalizės suvestinių rengimui.

SKVC kviečia aukštąsias mokyklas dėl savianalizių suvestinių rengimo taip pat konsultuotis telefonu ir elektroniniu paštu. Kilus klausimų dėl savianalizės suvestinės rengimo kviečiame kreiptis el. paštu ivs@skvc.lt arba susisiekti su aukštosios mokyklos išoriniam vertinimui paskirtu SKVC koordinatoriumi.  

Konsultacijos rengiamos pagal SKVC 2015 m. spalį pradėtą įgyvendinti 2014–2020 m. programavimo laikotarpio Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas (AMIS-3)“.  

 

 

 

 

Atgal