Pradedamos konsultacijos aukštųjų mokyklų veiklos savianalizių suvestinių rengėjams

2020-05-14

Šiandien Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) organizavo pirmąją konsultaciją dėl aukštosios mokyklos veiklos savianalizės suvestinės rengimo. Nuotolinėje konsultacijoje dalyvavo Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos administracijos ir savianalizės suvestinės rengimo grupės atstovai. 

Konsultacijos metu Institucinio vertinimo skyriaus specialistai išsamiai pristatė aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo eigą, vertinimo ir akreditavimo principus bei gaires savianalizių suvestinių rengėjams. Taip pat aptarė paskesnės veiklos etapą bei atsakė į aukštosios mokyklos atstovų klausimus. Konsultacijos metu buvo pateikti praktiniai patarimai, kaip atlikti aukštosios mokyklos veiklos savianalizę, parengti savianalizės suvestinę ir pasirengti ekspertų vizitui į aukštąją mokyklą.  

Tai – pirmoji šiais metais SKVC organizuota konsultacija aukštųjų mokyklų veiklos savianalizių suvestinių rengėjams. Dar keturios konsultacijos numatytos šių metų gegužės 18, 19, 20 ir 22 d. Jose planuoja dalyvauti Klaipėdos universiteto, Utenos kolegijos, Lietuvos verslo kolegijos bei ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto atstovai. Šias aukštąsias mokyklas užsienio ekspertų grupės vertins 2021 metų pavasarį. 

SKVC taip pat kviečia aukštąsias mokyklas dėl savianalizių suvestinių rengimo konsultuotis tiek telefonu, tiek elektroniniu paštu. Kilus klausimų dėl savianalizės suvestinės rengimo prašome kreiptis el. paštu ivs@skvc.lt arba susisiekti su aukštosios mokyklos išoriniam vertinimui paskirtu SKVC koordinatoriumi.  

Konsultacijos aukštųjų mokyklų atstovams rengiamos pagal SKVC 2015 m. spalį pradėtą įgyvendinti 2014–2020 m. programavimo laikotarpio Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas (AMIS-3)“

 

Atgal