Įvyko Burnos priežiūros ir Religijos studijų krypčių aprašų projektų aptarimai

2020-01-21

Studijų kokybės vertinimo centras įgyvendindamas projekto „Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra (SKAR-3)“ veiklas vykdo viešus parengtų ir atnaujintų studijų krypčių aprašų projektų aptarimus su akademinės bendruomenės nariais bei kitais suinteresuotais asmenimis.

Sausio 17 dieną įvyko Burnos priežiūros studijų krypties aprašo projekto viešas aptarimas. Šiandien, sausio 21 dieną, Studijų kokybės vertinimo centre vyksta viešas Religijos studijų krypties aprašo projekto aptarimas. Aptarimuose dalyvauja aprašų projektų rengėjai, taip pat aukštųjų mokyklų, kurios vykdo studijų programas minėtose studijų kryptyse, bei socialinių partnerių atstovai. 

Sausio mėnesį dar planuojama organizuoti Teologijos, Vadybos ir Žmonių išteklių vadybos studijų krypčių aprašų viešus aptarimus. Su aptarimams pateiktais teisės aktų projektais galite susipažinti čia. Norėdami sužinoti tikslų aprašų aptarimo datą ir laiką, sekite įrašus mūsų kalendoriuje.  

Studijų krypties ar krypčių grupės aprašas yra vienas pagrindinių dokumentų, kuriuo remiasi aukštosios mokyklos, rengdamos naujas arba tobulindamos jau vykdomas konkrečiai studijų krypčiai priskirtas studijų programas. Jame pateikiamos gairės, kaip formuoti naujos arba tobulinti vykdomos programos studijų rezultatus, apibūdinama pati studijų kryptis (krypčių grupė) bei jos aprėptis, apibrėžiami studijų programų vykdymui keliami reikalavimai. 

 

 

Atgal