Įvyko pirmas studijų krypčių aprašų atnaujinimo darbo grupių susitikimas

2019-06-06

Studijų kokybės vertinimo centre (SKVC) birželio 4 d. įvyko pirmasis studijų krypčių aprašų atnaujinimo darbo grupių susitikimas, kuriame dalyvavo technologijų ir inžinerijos studijų krypčių grupėse programas vykdančių aukštųjų mokyklų atstovai bei socialiniai partneriai. Jų tikslas – peržiūrėti ir pagal poreikį atnaujinti technologijų ir inžinerijos studijų krypčių grupių aprašus.

Studijų krypties (krypčių grupės) aprašas yra vienas pagrindinių dokumentų, kuriuo remiasi aukštosios mokyklos, rengdamos naujas arba tobulindamos jau vykdomas konkrečiai studijų krypčiai priskirtas studijų programas. Jame pateikiamos gairės, kaip formuoti naujos arba tobulinti vykdomos programos studijų rezultatus, apibūdinama pati studijų kryptis (krypčių grupė) bei jos aprėptis, apibrėžiami studijų programų vykdymui keliami reikalavimai.

2016 m. buvo pakeisti Bendrieji studijų programų vykdymo reikalavimai, taip pat buvo atnaujintas Studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašas. Pasikeitus teisės aktams, taip pat darbo rinkos realijoms, SKVC sukvietė aukštųjų mokyklų atstovus į darbo grupes, kurios peržiūrės šiuo metu galiojančius studijų krypčių aprašus ir pagal poreikį pateiks konkrečius siūlymus dėl aprašų keitimo.

Šiais metais numatomi dar 8 skirtingų darbo grupių, kurios turės peržiūrėti ir atnaujinti studijų krypčių (krypčių grupių) aprašus, susitikimai.

Studijų krypčių atnaujinimas vykdomas pagal projektą „Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra (SKAR-3)“, kurį SKVC įgyvendina nuo 2018 m. rudens. Pagal SKAR-3 projektą numatoma peržiūrėti iki 30 studijų krypčių aprašų.  

  

 

Atgal