Kaune vyksta mokymai aukštųjų mokyklų studijų krypčių savianalizių suvestinių rengėjams

2020-02-26

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) pradeda mokymų ciklą aukštųjų mokyklų atstovams apie studijų krypčių savianalizės suvestinių rengimą. Pirmieji mokymai šiandien vyksta Kauno technologijos universitete. Į juos susirinko virš 30 aukštųjų mokyklų atstovų.

Mokymų metu SKVC specialistai pristato studijų krypčių vertinimo eigą, pataria, kaip parengti studijų krypties savianalizės suvestinę bei pasirengti ekspertų vizitui į aukštąją mokyklą, dalinasi praktiniais patarimais bei atsako į dalyvių klausimus. Mokymuose dalyvaujantys aukštųjų mokyklų kokybės skyrių darbuotojai turi galimybę įtvirtinti savo žinias atlikdami praktines užduotis. 

Nuo šių metų keičiasi Lietuvos aukštojo mokslo studijų išorinio vertinimo tvarka – pereinama nuo pavienių studijų programų vertinimo prie studijų krypčių vertinimo ir akreditavimo. Vienu metu bus vertinamos visos tam tikros krypties studijos, vykdomos visose mūsų šalies aukštosiose mokyklos. 

Pasak SKVC Studijų vertinimo skyriaus vedėjos Eimantės Bogdan, nors pats vertinimo procesas išliko panašus, atsirado nemažai pokyčių – keitėsi vertinimo sritys, atsirado vertinimo rodikliai, daugiau dėmesio skiriama mokslo vertinimui, sustiprinta paskesnė veikla ir kasmetinė stebėsena. Vienas iš pradinių studijų krypčių išorinio vertinimo etapų – studijų krypties savianalizės suvestinės, kurią turi atlikti tos krypties studijas vykdanti aukštoji mokykla, parengimas pagal SKVC metodikoje pateiktą informaciją.

„Mokymų metu pristatysime šiais metais įvykusius pagrindinius studijų išorinio vertinimo pokyčius. Tvarka nauja ne tik jums, bet ir mums, todėl norime pakviesti bendrai diskusijai ir atsakymų į iškylančius klausimus ieškoti kartu – diskutuojant ir dalinantis patirtimi. Taip pat norėtume atkreipti dėmesį į tam tikras studijų vertinimo proceso ir savianalizės rengimo detales, kurios anksčiau keldavo daugiausiai klausimų atliekant išorinius vykdomų studijų programų vertinimus“, – susirinkusiems aukštųjų mokyklų atstovams sakė E. Bogdan.

2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo teisės aktai, reglamentuojantys naująją studijų vertinimo tvarką: Studijų krypčių išorinio vertinimo metodika, Ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo metodika, taip pat buvo patvirtintas Studijų krypčių išorinio vertinimo planas 2020–2025 metų laikotarpiui. 

Studijų krypčių vertinimas atliekamas atsižvelgiant į septynias vertinamąsias sritis: 1) studijų tikslus, rezultatus ir turinį, 2) mokslo (meno) ir studijų veiklos sąsajas, 3) studentų priėmimą ir paramą jiems, 4) studijavimą, studijų pasiekimus ir absolventų užimtumą, 5) dėstytojus, 6) studijų materialiuosius išteklius bei 7) studijų kokybės valdymą ir viešinimą. 

Aukštoji mokykla, pageidaujanti, kad krypties ir pakopos studijų vertinimą atliktų SKVC, prašymą vertinti ir akredituoti krypties ir pakopos studijas bei savianalizės suvestinę turi pateikti SKVC studijų krypčių išorinio vertinimo plane nustatytais terminais. SKVC organizuoja vertinimą, pasitelkdamas išorinius ekspertus. SKVC pradeda vertinimą tik gavęs aukštosios mokyklos prašymą ir savianalizės suvestinę, kurioje turi būti pateikiami paskutinių 3 studijų metų duomenys. 

Šiandien Kaune vykstantys mokymai aukštųjų mokyklų kokybės skyrių darbuotojams – pirmieji. Studijų kokybės vertinimo centras dėkingas Kauno technologijos universitetui, kuris sutiko priimti ir padėti organizuojant šiuos mokymus. Kovo 10 ir 26 d. tokie mokymai aukštųjų mokyklų atstovams vyks Vilniuje. Daugiau informacijos bus paviešinta artimiausiu metu SKVC interneto svetainėje www.skvc.lt.

Mokymai rengiami pagal SKVC 2015 m. spalį pradėtą įgyvendinti 2014–2020 metų programavimo laikotarpio Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas (AMIS-3)“

  

 

Atgal