Keičiasi prašymų, susijusių su akademiniu pripažinimu, teikimo Studijų kokybės vertinimo centrui tvarka

2020-03-03

Nuo 2020 m. kovo 3 d. keičiasi prašymų atlikti akademinį pripažinimą teikimo Studijų kokybės vertinimo centrui (SKVC) tvarka – prašymai gali būti teikiami internetu Elektroninės pripažinimo erdvės informacinėje sistemoje (EPE IS), adresu https://epe.skvc.lt/.

„Nuo šiol visi prašymai dėl akademinio pripažinimo Studijų kokybės vertinimo centre bus priimami elektroniniu būdu. Norint pateikti prašymą, nebereikės asmeniškai atvykti į Centrą, tai bus galima atlikti iš namų bet kuriuo patogiu metu, iš bet kurios pasaulio vietos. Priimti sprendimai bus išduodami taip pat elektroniniu būdu, jie bus pasirašyti elektroniniu parašu“, – sako SKVC direktoriaus pavaduotoja Aurelija Valeikienė.

SKVC sukurta ir įdiegta moderni Elektroninės pripažinimo erdvės informacinė sistema (EPE IS) – tai vieninga informacinė platforma, kurioje bus teikiamos šios paslaugos:

  • Užsienio vidurinio ir aukštojo mokslo (išskyrus mokslo laipsnius) akademinis pripažinimas; 
  • Stojančiųjų į pirmosios pakopos ar vientisąsias studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose, mokyklos dalykų atitikmenų nustatymas ir pažymių pervedimas;
  • Informacijos apie Lietuvos aukštojoje mokykloje įgytą aukštojo mokslo kvalifikaciją teikimas;
  • Apeliacijų dėl SKVC priimtų akademinio pripažinimo sprendimų teikimas;
  • Apeliacijų dėl Lietuvos aukštųjų mokyklų priimtų akademinio pripažinimo sprendimų teikimas.

EPE IS leidžia vykdyti visą akademinio pripažinimo procesą elektroniniu būdu, užtikrinant proceso kokybę, jo vientisumą, turimos praktikos kaupimą bei vieningą jos taikymą.

Iki šių metų kovo 17 d. prašymai dėl akademinio pripažinimo SKVC bus priimami ir elektroniniu būdu, ir raštu, o nuo kovo 18 d. prašymai bus priimami tik elektroniniu būdu.

Pereinamuoju laikotarpiu – nuo kovo 3 d. iki kovo 17 d. – SKVC gavus užpildytą popierinę paraišką (tiesiogiai ar atsiųstą paštu), visa joje nurodyta informacija bus suvedama į EPE informacinę sistemą ir bus nagrinėjama, kai asmuo paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu patvirtins savo registraciją EPE IS.

Nuo 2020 m. kovo 18 d. paraiškas dėl akademinio pripažinimo SKVC bus galima teikti tik EPE informacinėje sistemoje. Rašytinės paraiškos nebebus priimamos, o tokias paraiškas pateikę asmenys bus informuojami jų elektroniniu paštu apie galimybę registruotis ir teikti prašymą EPE informacinėje sistemoje. Asmeniui teikiant prašymą atvykus į SKVC, jokia informacija iš išorinių laikmenų nebus priimama.

Informacija, susijusi su prašymo pateikimu EPE informacinėje sistemoje, bus teikiama elektroniniu paštu help@skvc.lt, telefonu (8 5) 210 4772 arba asmeniui atvykus į SKVC iš anksto sutartu laiku.

Daugiau informacijos rasite čia: apie EPE IS, apie paraiškų dėl akademinio pripažinimo teikimą.   

 

Atgal