SKVC atsisveikino su darbą baigusiu Tarybos pirmininku Viktoru Senčila

2020-03-06

Kovo 5 d. įvyko Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) Tarybos posėdis, kurio metu Tarybos nariai ir SKVC darbuotojai atsisveikino su darbą baigusiu ilgamečiu Tarybos nariu ir jos pirmininku prof. dr. Viktoru Senčila. 

„Norėčiau pradėti nuo teiginio, kad SKVC yra vienas svarbiausių ir patikimiausių Lietuvos aukštojo mokslo kokybės veiksnių. Nors aukštojo mokslo produkto kokybę sukuria pačios aukštosios mokyklos, bet būtent SKVC formuluoja bendrus kokybės rodiklius ir suteikia metodinę pagalbą aukštosioms mokykloms, įvertina jų veiklos kokybę. Pastaruoju metu labai aukštai pakelta ir tarptautinio SKVC pripažinimo kortelė. Visą šitą sėkmę sukuria čia dirbantys žmonės, SKVC darbuotojai, dėka jų profesionalumo ir išsamaus procesų žinojimo“, – atsisveikindamas sakė V. Senčila. Jis palinkėjo Studijų kokybės vertinimo centrui ir toliau, dirbant kartu su Taryba ir bendradarbiaujant su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, likti aukštojo mokslo reformų smaigalyje. 

„Nuoširdžiai dėkojame Jums už ilgametį aktyvų dalyvavimą Tarybos veikloje, atsakingą vadovavimą jos darbui 2016–2019 metais, išreikštą palaikymą bei pasitikėjimą“, – sakė SKVC direktoriaus pavaduotoja Aurelija Valeikienė, dėkodama prof. dr. V. Senčilai.  

SKVC Tarybos veikloje V. Senčila dalyvavo nuo pat jos įkūrimo 2009 m., pastaruosius trejus metus ėjo Tarybos pirmininko pareigas.

Kol bus išrinktas naujas Tarybos pirmininkas, jai laikinai vadovaus Tarybos pirmininko pavaduotojas prof. dr. Kęstutis Petrikonis, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto prorektorius studijoms, Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) deleguotas atstovas. Vietoj prof. dr. V. Senčilos, kurį į Tarybą buvo delegavusi Lietuvos kolegijų direktorių konferencija (LKDK), į Tarybos veiklą nuo šių metų sausio 25 d. įsitraukė Nerijus Varnas, Kauno technikos kolegijos direktorius. 

SKVC taryba yra kolegialus valdymo organas, susidedantis iš 11 narių, skiriamų 6 metų kadencijai. Tarybos narius deleguoja Seimo Švietimo ir mokslo komitetas, švietimo, mokslo ir sporto ministras, LURK ir LKDK, taip pat socialinius partnerius vienijančios organizacijos bei studentus vienijančios organizacijos. SKVC tarybos sudėtį skelbia švietimo, mokslo ir sporto ministras. Plačiau apie SKVC tarybą rasite čia.  

   

 

  

 

Atgal