SKVC laukia pasiūlymų dėl galimų ekspertų kandidatūrų aukštųjų mokyklų studijų vertinimui

2020-01-21

Kaip žinoma, Studijų kokybės vertinimo centras (Centras, SKVC) vykdo ekspertinį aukštųjų mokyklų ir jų vykdomų studijų krypčių bei ketinamų vykdyti studijų programų išorinį vertinimą ir akreditavimą. Šiai veiklai įgyvendinti Centras pasitelkia Lietuvos ir užsienio šalių ekspertus, siekdamas, kad aukštųjų mokyklų studijų vertinimuose dalyvautų įvairias to paties dalyko paradigmas atstovaujantys dėstytojai iš skirtingų šalių; puikūs, šiuolaikinius dėstymo ir vertinimo metodus išmanantys pedagogai; produktyvūs ir reikšmingais tyrimais pasižymėję mokslininkai; kompetentingi aukštojo mokslo valdymo ir administravimo specialistai.

Studijų krypčių išorinio vertinimo plane, patvirtintame SKVC direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-149, numatyta:

  1. 2020 m. antrajame pusmetyje vertinti šias studijų kryptis: 1) Burnos priežiūra, 2) Elektros inžinerija, 3) Istorija, 4) Literatūrologija, 5) Mechanikos inžinerija, 6) Menotyra, 7) Regiono studijos ir 8) Transporto inžinerija;

  2. 2021 m. pirmajame pusmetyje vertinti šias studijų kryptis: 1) Energijos inžinerija, 2) Kinas, 3) Lingvistika, 4) Medicina, 5) Mityba, 6) Muzika, 7) Religijos studijos, 8) Rinkodara, 9) Sociologija, 10) Teatras ir 11) Žurnalistika.

Pageidautina, kad rekomenduojami asmenys turėtų studijų vertinimo arba kitokios ekspertinės patirties. Vadovaujantis Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo gairėmis ir nuostatomis (ESG), sprendimą dėl nominuoto asmens įtraukimo į konkrečios studijų krypties ar ketinamos vykdyti studijų programos vertinimą priima Centras, SKVC taip pat prisiima atsakomybę už ekspertų mokymus. Vertinime dalyvausiantys ekspertai turi būti nepriekaištingos reputacijos ir negali turėti interesų konflikto su aukštosiomis mokyklomis, kuriose bus vertinamos studijų kryptys ar ketinamos vykdyti studijų programos.

Kviečiame siūlyti ekspertus iš užsienio šalių ir Lietuvos, nurodant jų vardus, pavardes, vertintiną studijų kryptį ir kontaktinę informaciją, elektroniniu paštu adresu kokybe@skvc.lt. Su rekomenduojamais asmenimis Centras susisieks asmeniškai. Pasiliekame teisę nepriimti ir nekomentuoti pasiūlytų kandidatūrų.

Ekspertų atrankos aprašas

Ekspertų darbo organizavimo aprašas

 

 

Atgal