Studijų kokybės vertinimo centras organizuoja paskutiniuosius studijų krypčių aprašų rengėjų mokymus

2019-11-22

Lapkričio 21–22 dienomis vyksta paskutinieji Studijų kokybės vertinimo centro organizuoti studijų krypčių aprašų rengėjų mokymai. Šį kartą juose dalyvauja teatro, kino ir šokio, gyvulininkystės ir žuvininkystės, kosmetologijos, žemės ūkio, agronomijos ir miškininkystės, medijų meno, gyvybės mokslų bei maisto studijų krypčių aprašų darbo grupių nariai.  

Mokymai skirti darbo grupių nariams pasiruošti studijų krypčių aprašų rengimui ir praktiniams klausimams aptarti. Jų metu pristatoma atnaujinta studijų krypčių aprašų rengimo metodika, krypties (krypčių grupės) aprašo sandara bei bendrosios nuostatos. Studijų krypčių aprašų rengėjai supažindinami su atskiromis aprašo dalimis: aptariamos nuostatos dėl bendrųjų ir specialiųjų studijų rezultatų formulavimo, studijų programų vykdymo reikalavimai ir kt.

Dvi dienas trunkančių mokymų metu aprašų rengėjai detaliau nagrinėja studijų krypčių aprašų rengimo gerąsias praktikas, analizuoja siūlomus taikyti studijų ir vertinimo metodų pavyzdžius, aiškinasi, kaip apibrėžti studijų rezultatus, parinkti metodus suplanuotiems studijų rezultatams pasiekti, atlieka įvairias praktines užduotis. Taip pat susipažįstama su inovacijų taikymu studijų procese.

Mokymai rengiami įgyvendinant projektą „Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra (SKAR-3)“, kuriuo siekiama užbaigti Lietuvos studijų krypčių aprašų sistemos kūrimą. Projektas bendrai finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Jį numatoma vykdyti iki 2021 metų sausio mėnesio.  
 

 
 

Daugiau nuotraukų iš renginio – mūsų Facebook paskyroje  

 

 

Atgal