Studijų kokybės vertinimo centras tęsia studijų krypčių aprašų rengėjų mokymus

2019-10-11

Spalio 10–11 d. vyksta Studijų kokybės vertinimo centro organizuoti tretieji studijų krypčių aprašų rengėjų mokymai. Šį kartą juose dalyvauja informatikos, sporto, klasikinių studijų, archeologijos ir antropologijos studijų krypčių aprašų darbo grupių nariai. 

Mokymai skirti darbo grupių nariams pasiruošti studijų krypčių aprašų rengimui ir praktiniams klausimams aptarti. Jų metu pristatoma atnaujinta studijų krypčių aprašų rengimo metodika, krypties (krypčių grupės) aprašo sandara bei bendrosios nuostatos. Studijų krypčių aprašų rengėjai supažindinami su atskiromis aprašo dalimis: aptariamos nuostatos dėl bendrųjų ir specialiųjų studijų rezultatų formulavimo, studijų programų vykdymo reikalavimai ir kt. 

Dvi dienas trunkančių mokymų metu aprašų rengėjai detaliau nagrinėja studijų krypčių aprašų rengimo gerąsias praktikas, analizuoja siūlomus taikyti studijų ir vertinimo metodų pavyzdžius, aiškinasi, kaip apibrėžti studijų rezultatus, parinkti metodus suplanuotiems studijų rezultatams pasiekti, atlieka įvairias praktines užduotis. Taip pat diskutuojama apie Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtrą ir profesinių standartų įtaką studijų krypčių aprašų turiniui. 

Mokymai rengiami įgyvendinant projektą „Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra (SKAR-3)“, kuriuo siekiama užbaigti Lietuvos studijų krypčių aprašų sistemos kūrimą. Projektas bendrai finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Jį numatoma vykdyti iki 2021 metų sausio mėnesio. 

   

 

Atgal