Su aukštųjų mokyklų atstovais aptariami išorinio studijų krypčių ir naujų studijų programų vertinimo metodikų projektai

2019-09-19

Rugsėjo 19–20 d. Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) direktorius Almantas Šerpatauskas ir Studijų vertinimo skyriaus vedėja Eimantė Bogdan kolegijų ir universitetų atstovams pristatys SKVC parengtus Išorinio studijų krypčių vertinimo metodikos ir Ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo metodikos projektus.

Projektai parengti vadovaujantis Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V-835 „Dėl Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių patvirtinimo“. Pagal šį įsakymą, nuo 2020 m. numatoma pereiti nuo studijų programų prie studijų krypčių vertinimo.

SKVC parengti nauji Išorinio studijų krypčių vertinimo metodikos ir Ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo metodikos projektai rugsėjo mėnesį buvo pateikti aukštosioms mokykloms ir kitiems suinteresuotiems asmenims kviečiant teikti dėl jų pastabas. Savo komentarus ir pasiūlymus pateikė tiek aukštųjų mokyklų, tiek studentų atstovai. 

Metodikų projektai šiandien bus pristatyti ir aptarti Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos (LKDK) posėdyje, o rytoj – Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) Studijų komiteto posėdyje.

LKDK ir LURK posėdžiuose SKVC Studijų vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas Arnas Digryla taip pat pristatys naują Nacionalinę studentų apklausos išmaniąją programėlę, skirtą studentų nuomonei apie studijų kokybę rinkti. 

 

 

 

Atgal