Kviečiame susipažinti su išorinio studijų krypčių ir naujų studijų programų vertinimo metodikų projektais

2019-09-03

Studijų kokybės vertinimo centras parengė Išorinio studijų krypčių vertinimo metodikos ir Ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo metodikos projektus ir kviečia teikti dėl jų savo pastabas. 

Projektai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. V-835 „Dėl Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių patvirtinimo“ 2.1 punktu. 

Maloniai kviečiame visus Lietuvos aukštojo mokslo sistemos dalyvius ir kitus suinteresuotus asmenis susipažinti su parengtais projektais ir aktyviai teikti savo pastabas, pasiūlymus bei rekomendacijas. Jūsų komentarų lauksime el. paštu kokybe@skvc.lt iki 2019 m. rugsėjo 16 d. 

Vadovaujantis patvirtintomis naujomis metodikomis nuo kitų metų sausio 1 d. bus atliekamos vykdomų studijų krypčių ir naujų studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo procedūros. 

 

 

 

 

Atgal