Tarptautiniame seminare SKVC atstovai aptarė akademinio pripažinimo klausimus

2019-11-27

Lapkričio 26 d. Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) direktoriaus pavaduotoja Aurelija Valeikienė ir Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Ieva Vaiciukevičienė dalyvavo Venecijoje vykstančiame tarptautiniame seminare, skirtame akademinio pripažinimo klausimams aptarti (darbotvarkė). 

Seminaro metu 29 dalyviai iš 17 šalių tarėsi, kaip pagerinti aukštųjų mokyklų atliekamą akademinį pripažinimą pagal Lisabonos konvencijos nuostatas. 

SKVC direktoriaus pavaduotoja Aurelija Valeikienė seminaro dalyviams pristatė SKVC kartu su partneriais vykdyto Europos Sąjungos bendrai finansuoto LIREQA projekto metu parengtas Rekomendacijas dėl kokybės užtikrinimo ir akademinio pripažinimo integravimo. Daugiausia dėmesio skirta ENIC/NARIC centrams – kaip jie gali bendradarbiauti su aukštosiomis mokyklomis ir padėti joms pagerinti savo procesus ir praktiką. 

 

 

Atgal