Vilniuje vyksta mokymai aukštųjų mokyklų studijų krypčių savianalizių suvestinių rengėjams

2020-03-10

Šiandien Vilniaus kolegijoje vyksta Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) organizuoti mokymai, skirti aukštųjų mokyklų atstovams, kurie jau šiais metais planuoja rengti studijų krypčių savianalizių suvestines. Į mokymus susirinko virš 30 aukštųjų mokyklų darbuotojų – studijų krypčių atstovai, rengsiantys transporto, elektros, mechanikos inžinerijos, burnos priežiūros, menotyros krypčių savianalizes.

Mokymus veda SKVC Studijų vertinimo skyriaus ir Institucinio vertinimo skyriaus specialistai. Susirinkusiems aukštųjų mokyklų savianalizių rengėjams plačiau pristatomi šiais metais įvykę pagrindiniai studijų išorinio vertinimo pokyčiai, studijų krypčių vertinimo eiga, taip pat paskesnė veikla bei stebėsena. SKVC specialistai dalinasi praktiniais patarimais, atkreipia dėmesį į tas studijų vertinimo proceso ir savianalizės rengimo detales, kurios anksčiau keldavo daugiausiai klausimų atliekant išorinius vykdomų studijų programų vertinimus. Mokymų dalyviai įgytas žinias gali įtvirtinti atlikdami praktines užduotis, o jiems rūpimas problemas ir kylančius klausimus – aptarti bendroje diskusijoje.

Tai – jau antrieji šiais metais SKVC organizuoti mokymai aukštųjų mokyklų savianalizių suvestinių rengėjams. Studijų kokybės vertinimo centras dėkingas Vilniaus kolegijai, kuri sutiko priimti ir padėti organizuojant šiuos mokymus. Pirmieji mokymai vyko vasario 26 d. Kaune, juose dalyvavo už studijų kokybę atsakingi aukštųjų mokyklų darbuotojai. 

Mokymai rengiami pagal SKVC 2015 m. spalį pradėtą įgyvendinti 2014–2020 metų programavimo laikotarpio Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas (AMIS-3)“.  

 

Atgal