Pranešimus ir skundus dėl studijų kokybės nuo šiol SKVC galima pateikti ir internetu

2020-05-06

Nuo šiol pranešimą ar skundą dėl aukštosios mokyklos studijų kokybės studentai ir kiti asmenys gali pateikti Studijų kokybės vertinimo centrui (SKVC) ne tik raštu ar elektroniniu paštu, bet ir internetu užpildydami parengtą formą.  

SKVC nagrinėja visų asmenų pranešimus ir skundus dėl studijų kokybės Lietuvos aukštosiose mokyklose, taip pat Lietuvoje veikiančiuose užsienio aukštųjų mokyklų filialuose bei egzilio sąlygomis veikiančiose aukštosiose mokyklose. Studentai, absolventai, dėstytojai ar kiti suinteresuoti asmenys SKVC gali pranešti dėl netinkamo studijų vykdymo, netinkamų studijų sąlygų ar nepakankamų aukštosios mokyklos išteklių.

Kviečiame visus aktyviai prisidėti prie Lietuvos aukštojo mokslo kokybės gerinimo. Susidūrus su netenkinamos kokybės studijomis, netinkamomis studijų sąlygomis aukštojoje mokykloje raginame nelikti abejingais ir apie tai informuoti, pirmiausia – aukštosios mokyklos administraciją ar studentų atstovybę. Jeigu išspręsti klausimų aukštojoje mokykloje nepavyksta, siūlome drąsiai kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą. Jūsų pateikta informacija centre bus atsakingai išnagrinėta ir apie priimtą sprendimą jus informuosime. Svarbi informacija taip pat bus perduota ekspertams, kurie ateityje vertins šias studijas.

Primename, kad įvairiais rūpimais studijų klausimais asmenys gali kreiptis: 

  • Į aukštosios mokyklos administraciją – dėl akademinio vertinimo, egzaminų rezultatų, prašymų grąžinti mokestį už mokslą, taip pat dėl administracijos darbuotojų, dėstytojų ar studentų elgesio ir pan.
  • Į aukštosios mokyklos ginčų nagrinėjimo ir akademinės etikos komisiją – dėl akademinės etikos (pvz., akademinio nesąžiningumo, plagijavimo, neobjektyvaus vertinimo ir kt.) klausimų.
  • Į aukštosios mokyklos studentų atstovybę – dėl dėstymo kokybės, paskaitų turinio, nederamo dėstytojų elgesio ir pan.
  • Į Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierių arba į teismą – jei nesutinka su aukštosios mokyklos ginčų nagrinėjimo ir akademinės etikos komisijos sprendimu.
  • Į SKVC – visais klausimais dėl dėstymo kokybės bei netinkamų studijų sąlygų.

Teikiant pranešimą ar skundą SKVC būtina kartu pateikti visą medžiagą, pagrindžiančią pranešime ar skunde išdėstytas aplinkybes. Daugiau informacijos rasite čia
 

 

 

Atgal