Studijų kokybės vertinimo centro taryba pritarė SKVC 2019 metų veiklos ataskaitai

2020-04-29

Balandžio 28 d. įvyko Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) tarybos nuotolinis posėdis, kurio metu Taryba apsvarstė SKVC veiklos 2019 metų ataskaitą ir jai pritarė. Taryba gilinosi ir į 2020 m. I ketv. darbus ir pasiektus rezultatus. Posėdžio metu taip pat buvo aptarti aukštųjų mokyklų veiklos stebėsenos ir elektroninės savianalizės suvestinės rengimo modulio techniniai reikalavimai, išorinio vertinimo metodikų pakeitimai dėl valstybinės kalbos vartojimo bei studijų krypčių aprašų rengimas ir atnaujinimas.

SKVC taryba yra kolegialus valdymo organas, sudarytas iš 11 narių. Tarybos narius deleguoja Seimo Švietimo ir mokslo komitetas bei švietimo, mokslo ir sporto ministras, Lietuvos universitetų rektorių konferencija (LURK) ir Lietuvos kolegijų direktorių konferencija (LKDK), taip pat socialinius partnerius bei studentus vienijančios organizacijos.

Vykdydama jai pavestas funkcijas, SKVC taryba svarsto ir tvirtina SKVC viziją, misiją, strateginius veiklos planus bei metines veiklos ataskaitas, teikia siūlymus dėl metinių veiklos planų ir juos svarsto, dalyvauja skiriant SKVC direktorių, taip pat svarsto kitus aktualius aukštojo mokslo srities klausimus. Plačiau apie SKVC tarybą galima rasti čia

 

Atgal