Su MRU atstovais aptarti užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo rezultatai

2020-05-20

Šiandien Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) ir Mykolo Romerio universiteto (MRU) atstovai nuotoliniu būdu aptarė užsienio kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo vykdymą šiame universitete praėjusiais metais. 

Nuotolinio susitikimo metu buvo kalbama apie kvalifikacijų vertinimo procesus, naudojamas metodines priemones bei gerąsias praktikas. Atskiras dėmesys skirtas potencialių studentų informavimui. Akcentuota, kad būtina skelbti internete struktūruotą, išsamią ir aiškią informaciją lietuvių ir anglų kalba apie universiteto vykdomą priėmimą į studijas bei akademinį pripažinimą. 

Aptarime dalyvavo SKVC direktoriaus pavaduotoja Aurelija Valeikienė, Kvalifikacijų vertinimo skyriaus vedėja Giedra Katilauskienė ir patarėja Kristina Sutkutė. MRU atstovavo vicerektorė akademiniams reikalams prof. dr. Regina Valutytė, Tarptautiškumo tarnybos vadovė Audra Dargytė Burokienė, už užsienio kvalifikacijų pripažinimą atsakinga vyr. vadybininkė Žaneta Savickienė bei vyresnioji vadybininkė tarptautinei rinkodarai ir priėmimui Rūta Guobužaitė. 

SKVC Kvalifikacijų vertinimo specialistai atliko MRU 2019 metais priimtų akademinio pripažinimo sprendimų analizę ir savo įžvalgomis bei pastabomis pasidalino su universiteto atstovais bei atsakė į iškilusius klausimus.  

Vertindami užsienio kvalifikacijas aukštųjų mokyklų specialistai vadovaujasi SKVC parengtomis bendrosiomis gairėmis ir individualiomis rekomendacijomis. SKVC teikia aukštosioms mokykloms tiek bendrą, tiek individualią metodinę pagalbą.

SKVC interneto svetainėje skelbiamos bendrosios rekomendacijos dėl užsienio šalių kvalifikacijų vertinimo, kuriomis remdamosi įgaliotos aukštosios mokyklos gali savarankiškai priimti sprendimus. Jose nurodoma, kuriai Lietuvoje teikiamai kvalifikacijai užsienio kvalifikacija laikoma lygiaverte, remiantis kvalifikacijoms keliamais formaliais bendraisiais reikalavimais. Šios rekomendacijos nuolat papildomos – per ketverius metus šalių sąrašas išplėstas nuo 21 iki 34. 

Įgaliotų aukštųjų mokyklų darbuotojai taip pat gali naudotis SKVC parengtu ir viešai skelbiamu dokumentų sąrašu, kuriame pateikiama informacija apie dokumentų reikalavimus, taikomus kvalifikacijoms pagal šalį, kurioje ji įgyta. Šiuo metu sąraše pateikiama informacija apie užsienio kvalifikacijų vertinimui reikalingus dokumentus, išduodamus 37 skirtingose užsienio šalyse.

Kad palengvintų užsienio kvalifikacijų ir dalinių studijų pripažinimą aukštosiose mokyklose, SKVC parengė užsienio šalių švietimo sistemų aprašus, kurie skelbiami užsiregistravusiems vartotojams prieinamoje SKVC tinklalapio erdvėje. Aukštųjų mokyklų darbuotojai juose gali rasti patikimos informacijos apie užsienio šalyse teikiamas kvalifikacijas, dokumentų pavyzdžių ir vertinimo rekomendacijų. 

SKVC, aukštųjų mokyklų prašymu, taip pat teikia individualias rekomendacijas raštu dėl konkrečios užsienio kvalifikacijos. 2019 m. SKVC pateikė 930 individualių rekomendacijų aukštosioms mokykloms. Be to, aukštųjų mokyklų atstovai dėl užsienio kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo gali nuolat konsultuotis su SKVC specialistais telefonu ir elektroniniu paštu.  

 

Atgal