Ekspertai įvertino mitybos studijas Lietuvoje

2021-12-23

2021 m. sausio – rugsėjo mėn. tarptautinės ekspertų grupės atliko 10 studijų krypčių išorinį vertinimą. Buvo vertinamos energijos inžinerijos, kino, mitybos, muzikos, religijos studijų, sociologijos, teatro, lingvistikos, rinkodaros ir žurnalistikos studijų kryptys.
Remiantis ekspertų parengtomis išvadomis, 2021 m. gruodį priimti sprendimai dėl 6 krypčių studijų akreditavimo.

Kviečiame susipažinti su mitybos studijų krypties vertinimo išvadomis.


Po studijų – įsidarbinti

Mitybos krypties studijos buvo vertinamos trijose Lietuvos aukštosiose mokyklose: Vilniaus kolegijoje (1 pirmosios pakopos studijų programa), Kauno kolegijoje (1 pirmosios pakopos studijų programa), Klaipėdos valstybinėje kolegijoje (1 pirmosios pakopos studijų programa). 
Ekspertai nustatė, kad šios studijų programos atitinka visuomenės ir darbo rinkos poreikius, kiekvienos iš kolegijų misiją, veiklos tikslus ir strategiją. Jos vykdomos ir sistemingai atnaujinamos pagal nacionalinius ir Europos strateginius dokumentus (pvz., EFAD) ir sveikatos priežiūros politikos bei sveikatinimo planus.
Studijų turinys ir suteikiamos kvalifikacijos leidžia parengtiems mitybos studijų krypties specialistams įsidarbinti atitinkamame sektoriuje. Programų absolventai gali siekti aukštesnio kvalifikacinio laipsnio studijuodami universitetuose.
Ekspertų nuomone, Vilniaus kolegijos ir Klaipėdos valstybinės kolegijos padėtis rinkoje yra labai gera, o Kauno kolegijos – gera ir gali dar labiau pagerėti, tam reikėtų daugiau dėmesio skirti klinikinės dietetikos dėstymui.

Ekspertų pastebėjimai ir rekomendacijos

Ekspertai nustatė, kad aukštosios mokyklos stengiasi skatinti studentų mobilumą, studentams teikiama akademinė, finansinė, socialinė, psichologinė ir asmeninė parama, informacija apie studijas ir konsultacijos yra tinkamos. Grįžtamojo ryšio instrumentų įvairovė padeda pasiekti visus studentus, atsižvelgiant į jiems skiriamas užduotis ir jų skirtingas asmenybes. Studentai turi galimybę išsakyti savo nuomonę apie studijų turinį, dėstymo metodus. Tačiau reikėtų ieškoti sprendimų, kaip paskatinti studentus aktyviau dalyvauti apklausose. Teigiamai vertinama studijų programų vykdytojų strategija į baigiamųjų darbų rengimą įtraukti socialinius partnerius. Klaipėdos valstybinėje kolegijoje ekspertai rekomenduoja didinti veiklos tarptautiškumą. Kauno kolegijos dėstytojams taip pat turėtų būti teikiama didesnė parama, siekiant užtikrinti akademinį mobilumą, bei turėtų būti sustiprinta dėstytojų ir studentų įsitraukimo į mokslinius tyrimus sistema, įskaitant finansinę paramą ir specialias premijas. 


Lentelėje pateikiami studijų vertinimo rezultatai pagal aukštąsias mokyklas.

Aukštoji mokykla

Studijų

pakopa

Vertinimo

balas*

Akreditavimo sprendimas

Kauno kolegija

Pirmoji

27

7 metai

Klaipėdos valstybinė kolegija

Pirmoji

26

7 metai

Vilniaus kolegija

Pirmoji

28

7 metai

*Maksimalus balas, kurį gali surinkti studijų pakopa, yra 35 balai.

Visos išorinio vertinimo išvados:

Kauno kolegija

Klaipėdos valstybinė kolegija

Vilniaus kolegija

Akreditavimo įsakymą rasite čia.

 

 

Atgal