Įvyko Informacijos paslaugų, Komunikacijos, Leidybos ir Žurnalistikos studijų krypčių aprašų projektų aptarimas

2020-01-07

Šiandien Studijų kokybės vertinimo centre vyko viešas Informacijos paslaugų, Komunikacijos, Leidybos ir Žurnalistikos studijų krypčių aprašų projektų aptarimas. Aptarime dalyvavo aprašų projektų rengėjai, taip pat aukštųjų mokyklų, kurios vykdo studijų programas minėtose studijų kryptyse, bei socialinių partnerių atstovai. 

Studijų krypties ar krypčių grupės aprašas yra vienas pagrindinių dokumentų, kuriuo remiasi aukštosios mokyklos, rengdamos naujas arba tobulindamos jau vykdomas konkrečiai studijų krypčiai priskirtas studijų programas. Jame pateikiamos gairės, kaip formuoti naujos arba tobulinti vykdomos programos studijų rezultatus, apibūdinama pati studijų kryptis (krypčių grupė) bei jos aprėptis, apibrėžiami studijų programų vykdymui keliami reikalavimai. 

Studijų krypčių aprašų rengimas ir atnaujinimas vykdomas pagal SKVC įgyvendinamą projektą „Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra (SKAR-3)“

 

 

Atgal