Tarptautinėje konferencijoje diskutuojamos LIREQA rekomendacijos

2019-05-22

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) pagal LIREQA projektą šiandien rengia tarptautinę konferenciją akademinio pripažinimo ir kokybės užtikrinimo tema. Vilniuje, Lietuvos mokslų akademijos salėje, renkasi daugiau kaip 120 dalyvių – aukštųjų mokyklų administracijos, dėstytojų ir studentų, taip pat kokybės vertinimo agentūrų, ENIC/NARIC centrų, valdžios institucijų atstovų – iš Baltarusijos, Belgijos, Estijos, Ispanijos, Japonijos, Jungtinės Karalystės, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Maltos, Nyderlandų, Norvegijos, Portugalijos, Rumunijos ir Vokietijos.  

2015 m. Europos aukštojo mokslo erdvės švietimo ministrai patvirtino atnaujintą ESG tekstą, kuriame 1.4 dalyje išsakytas lūkestis, kad aukštųjų mokyklų vidinis kokybės užtikrinimas apims kvalifikacijų pripažinimą ir kreditų įskaitymą, o per išorinio vertinimo veiklas bus įsitikinta, kad akademinis pripažinimas vyksta teisingai, aukštosios mokyklos bendradarbiauja su ENIC/NARIC centrais ir kitomis organizacijomis.

Pripažinimo veiklų susiejimas su kokybės užtikrinimu vis dar tebėra didelis iššūkis Bolonijos procese. LIREQA projekto metu sukurtos rekomendacijos aukštosioms mokykloms, kokybės vertinimo agentūroms ir akademinės informacijos ir pripažinimo centrams, taip pat europiniams tinklams ir valdžios institucijoms, ką kiekvienas iš jų turėtų nuveikti ir kaip gerinti bendradarbiavimą studentų labui. Aptarti jau turimi europiniai įrankiai ir projekto metu sukurtas produktas – rekomendacijos pripažinimui gerinti.

Konferencijoje kalba pagrindinių Europos aukštojo mokslo erdvės konsultacinių partnerių – Europos studentų sąjungos, Europos universitetų asociacijos, ENQA – atstovai, taip pat ENIC/NARIC tinklų centrų atstovai, Lisabonos konvencijos priežiūros komiteto prezidentas.

Konferencijos darbotvarkė 

Apie konferencijos pranešėjus 

Apie konferencijos moderatorius 

Konferencijoje skaityti pranešimai 

Konferencija organizuojama pagal Europos Komisijos remiamą projektą „Akademinio kvalifikacijų pripažinimo ir kokybės užtikrinimo sistemų sujungimas (LIREQA)“.  

​  

Nuotraukų albumą iš renginio galite rasti mūsų Facebook paskyroje

 

Atgal