Vertinimo rezultatai

Mokymo įstaigos paieška:

V.A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla

Informacija atnaujinta 2019 m. Kovo 05 d.

Apie mokymo įstaigą

A. Graičiūno aukštąją vadybos mokyklą (AVM) 1993 m. Kaune įkūrė E. Vagnerienė, kuri yra kolegijos savininkė ir direktorė. Pradžioje tai buvo pelno siekianti įstaiga, vadinama Verslo kolegija, Lietuvos ir JAV akcinė bendrovė. Po penkerių veiklos metų AVM tapo ne pelno siekiančia organizacija, pavadinta V. A. Graičiūno aukštąja vadybos mokykla (2006 m.). Įsisteigusi Kaune, 2010 m. kolegija atidarė padalinį Vilniuje. 

Šiuo metu kolegija vykdo 4 studijų programas, kuriose studijuoja 70 studentų. Akademinį personalą sudaro 14 dėstytojų. 

AVM misija – skatinti studijų kokybę stiprinant kūrybingumą, verslumą, palankią ir saugią aplinką, reaguoti į besimokančios bendruomenės poreikius kuriant ir skleidžiant žinias.

AVM vizija – tapti sėkminga tarptautine aukštojo mokslo institucija, palaikančia verslumo dvasią, patrauklią ir besimokančią aplinką. 

Ekspertų grupė

Ekspertų grupė sudaryta iš 6 asmenų dalyvavo vizite vertinamojoje aukštojoje mokykloje 2012 m. spalio 16-18 d.

 • Prof. Jethro Newton, grupės vadovas, Chester universiteto Akademinės kokybės ir tobulinimo fakulteto dekanas, Jungtinė Karalystė;
 • Tara Ryan, grupės sekretorė, Dublino menų, dizaino ir technologijų instituto akademinės partnerystės ir studentų paslaugų vadybininkė, Airija;
 • Prof. dr. Ronald Mönch, Bremeno taikomųjų mokslų universiteto teisės profesorius, buvęs Wiesbaden  taikomųjų mokslų universiteto rektorius, Vokietija;
 • Prof. dr. Turo Virtanen, Helsinki universiteto mokslo padalinio direktorius, aukštojo mokslo valdymo ir vadybos grupės narys, Suomija;
 • Dr. Dalia Foigt, Advokatų kontoros Borenius advokatė, Lietuva;
 • Aistė Kričėnaitė, studentė, Vytauto Didžiojo universiteto studentų atstovybės narė, Lietuva.

Veiklos įvertinimas ir akreditavimas

V.A Graičiūno aukštosios vadybos mokyklos veikla įvertinta teigiamai. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į:

 • Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras 2012 m. birželio 22 d. priėmė sprendimą V.A Graičiūno aukštosios vadybos mokyklos realiuosius išteklius įvertinti teigiamai (MOSTA sprendimas).
 • Tarptautinės ekspertų grupės siūlymą V.A Graičiūno aukštąją vadybos mokyklą įvertinti teigiamai (vertinimo išvados).

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2013 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. SV6-10 V.A Graičiūno aukštoji vadybos mokykla akredituota 6 metams

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2019 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. SV6-3 akreditavimo terminas pratęstas

Ekspertų įvertinimas:

Veiklos sritis Įvertinimas
Strateginis valdymas Teigiamas
Studijos ir mokymasis visą gyvenimą Teigiamas
Mokslo ir (arba) meno veikla Teigiamas
Poveikis regionų ir visos šalies raidai Teigiamas
MOSTA sprendimas Teigiamas

Aukštosios mokyklos veiklos geroji praktika

 • Parama taikant individualius mokymosi būdus, įskaitant mišrųjį mokymą;
 • Studijų programų ir studijų portfolio gerinimo veikla;
 • Mokymosi išteklių  ir palankios mokymosi aplinkos užtikrinimas studentams;
 • Veiksmingos studijų programų valdymo ir administravimo priemonės bei virtualios mokymosi aplinkos „Moodle“  naudojimas studijoms;
 • Verslo ir teisės klinikos įsteigimo iniciatyva;
 • Absolventų karjeros stebėsena, glaudaus ryšio su  absolventais užtikrinimas; 
 • Pažanga kuriant kolegijos kokybės užtikrinimo procedūras ir kokybės valdymo sistemą.

Rekomendacijos veiklos tobulinimui

 • Iš anksto priimti sprendimus dėl plėtros planų, susijusių su naujomis studijų programomis; 
 • Sukurti tam tikrą laiką veikiančias inovacijų darbo grupės, palaikančias direktorės bei vadovybės iniciatyvas dėl naujovių.
 • Kurti  5-ojo lygmens studijų programas ir inicijuoti šios problemos sprendimą nacionaliniu lygmeniu;
 • Gerinti personalo užsienio kalbų žinias;
 • Skatinanti išvykstančių ir atvykstančių studentų ir  personalo  judumą pagal Europos erdvės nuostatas
 • Tobulinti taikomuosius mokslinius tyrimus su darbdaviais bei kitais verslo partneriais;
 • Panaudoti tarptautinius vertinimus kuriant mokslinių tyrimų pajėgumus ir mokslinių tyrimų kultūrą;
 • Sukurti duomenų bazę, kurioje registruojami darbuotojų mokslinių tyrimų ir išsilavinimo rezultatai;
 • Įdiegti konkrečias priemones, skatinančias personalą atlikti mokslinius tyrimus visose studijų programos srityse (turizmo / teisės / logistikos) atsižvelgiant į kolegijos siekius, susijusius su magistrantūros studijų programomis;
 • Sukurti su moksliniais tyrimais ir plėtra susijusios veiklos poveikio matavimo bei vertinimo priemones.
 • Įvesti išorinių veiksmų bei rezultatų poveikio sisteminį vertinimą, naudojant tam tinkamas priemones;
 • Formuoti savo profilį, matomumą ir įvaizdį tobulinant AVM svetainę ir kitais būdais didinant visuomenės informavimą;
 • Pradėti sistemingai rinkti informaciją apie socialinių dalininkų įtraukimą.

Aukštosios mokyklos veiklos gerinimo planą galima rasti čia.

VAGAVM_gerinimo planas.doc Parsisiųsk
Atgal