Spausdinti

Studijų vertinimo rezultatai

Paieškoje pateikiami nuo 2011 metų* Studijų kokybės vertinimo centro atliktų išorinių vertinimų rezultatai. 2019 m. liepos 17 d. patvirtinus Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašą, vertinamąsias sritis ir rodiklius nustatyta, kad visų aukštųjų mokyklų vykdomos studijų kryptys laikomos akredituotomis, kol nebus įvertintos ir akredituotos nustatyta tvarka. Todėl paieškos sistemoje pateikiami programų akreditavimo terminai neturi įtakos programos vykdymui. 

Į šią paieškos sistemą nėra įtraukiamos kitų aukštojo mokslo kokybės vertinimo agentūrų vertinimo išvados. Šių studijų programų vertinimo išvadų reikia ieškoti konkrečios aukštosios mokyklos tinklapyje arba vertinimą atlikusios agentūros tinklapyje.

Daugiau informacijos apie studijų programas galite rasti Atviroje informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemoje (AIKOS)

*Jeigu paieškoje nėra studijų programos išorinio vertinimo išvadų, gali būti, kad tai nauja studijų programa, kuri nebuvo vertinta ekspertų, t. y. buvo atliktas tik jos supaprastintas vertinimas nustatant programos atitikimą formaliesiems teisės aktų reikalavimams, arba tai vykdoma studijų programa, kurios išorinis ekspertinis vertinimas dar nebuvo atliktas.  

Studijų programos pavadinimas Valstybinis kodas Mokslo ir studijų institucija Studijų tipas Studijų krypčių grupės Studijų kryptis Akreditavimo būvis Akredituota iki Įvertinimas balais (skalėje nuo 6 iki 24) Vertinimo išvados
Paveldo studijų krypties vertinimas VDU II pakopa 6211NX034 Vytauto Didžiojo universitetas Magistrantūros studijos Humanitariniai mokslai Paveldo studijos Akredituota 2030-09-04 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
Heritage_2023_VDU
Heritage_2023_VDU
Paveldo studijų krypties vertinimas VU II pakopa 6211NX034 Vilniaus universitetas Magistrantūros studijos Humanitariniai mokslai Paveldo studijos Akredituota 2030-09-04 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
Heritage_2023_VU
Heritage_2023_VU
Reabilitacijos krypties studijų vertinimas PK I pakopa 6531GX021 Panevėžio kolegija Koleginės studijos Sveikatos mokslai Reabilitacija Akredituota 2030-09-04 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
Panevėžio Kolegija_ Reabilitacija_2023
Panevėžio Kolegija_ Reabilitacija_2023
Reabilitacijos krypties studijų vertinimas UK, I pakopa 6531GX027 Utenos kolegija Koleginės studijos Sveikatos mokslai Reabilitacija Akredituota 2030-09-04 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
UK_ Reabilitacija_2023
UK_ Reabilitacija_2023
Geodezija 6531EX053 Kauno kolegija Koleginės studijos Inžinerijos mokslai Matavimų inžinerija Akredituota 2030-07-24 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
Measurement Engineering_2023_KAUKO
Measurement Engineering_2023_KAUKO
Nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai 6531EX031 Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija Koleginės studijos Inžinerijos mokslai Matavimų inžinerija Akredituota 2030-07-24 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
Measurement Engineering_2023_KMAIK
Measurement Engineering_2023_KMAIK
Skaitmeninė geodezija 6531EX011 Klaipėdos valstybinė kolegija Koleginės studijos Inžinerijos mokslai Matavimų inžinerija Akredituota 2030-07-24 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
Measurement Engineering_2023_KVK
Measurement Engineering_2023_KVK
Geodezija ir geoinformatika 6121EX036 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Bakalauro studijos Inžinerijos mokslai Matavimų inžinerija Akredituota 2030-07-24 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
Measurement Engineering_2023_VILNIUS TECH
Measurement Engineering_2023_VILNIUS TECH
Matavimų inžinerijos krypties studijų vertinimas KAUKO I pakopa 6531EX053 Kauno kolegija Koleginės studijos Inžinerijos mokslai Matavimų inžinerija Akredituota 2030-07-24 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
Measurement Engineering_2023_KAUKO
Measurement Engineering_2023_KAUKO
Matavimų inžinerijos krypties studijų vertinimas KVK I pakopa 6531EX011 Klaipėdos valstybinė kolegija Koleginės studijos Inžinerijos mokslai Matavimų inžinerija Akredituota 2030-07-24 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
Measurement Engineering_2023_KVK
Measurement Engineering_2023_KVK
Matavimų inžinerijos krypties studijų vertinimas VILNIUS TECH I pakopa 6121EX036 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Bakalauro studijos Inžinerijos mokslai Matavimų inžinerija Akredituota 2030-07-24 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
Measurement Engineering_2023_VILNIUS TECH
Measurement Engineering_2023_VILNIUS TECH
Matavimų inžinerijos krypties studijų vertinimas VILNIUS TECH II pakopa 6211EX036 6281EX001 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Magistrantūros studijos Inžinerijos mokslai Matavimų inžinerija Akredituota 2030-07-24 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
Measurement Engineering_2023_VILNIUS TECH
Measurement Engineering_2023_VILNIUS TECH
Matavimų inžinerijos krypties studijų vertinimas KAUKO I pakopa 6531EX053 Kauno kolegija Koleginės studijos Inžinerijos mokslai Matavimų inžinerija Akredituota 2030-07-24 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
Measurement Engineering_2023_KAUKO
Measurement Engineering_2023_KAUKO
Matavimų inžinerijos krypties studijų vertinimas KMAIK I pakopa 6531EX031 Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija Koleginės studijos Inžinerijos mokslai Matavimų inžinerija Akredituota 2030-07-24 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
Measurement Engineering_2023_KMAIK
Measurement Engineering_2023_KMAIK
Matavimų inžinerijos krypties studijų vertinimas KVK I pakopa 6531EX011 Klaipėdos valstybinė kolegija Koleginės studijos Inžinerijos mokslai Matavimų inžinerija Akredituota 2030-07-24 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
Measurement Engineering_2023_KVK
Measurement Engineering_2023_KVK
Matavimų inžinerijos krypties studijų vertinimas VILNIUS TECH I pakopa 6121EX036 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Bakalauro studijos Inžinerijos mokslai Matavimų inžinerija Akredituota 2030-07-24 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
Measurement Engineering_2023_VILNIUS TECH
Measurement Engineering_2023_VILNIUS TECH
Matavimų inžinerijos krypties studijų vertinimas VILNIUS TECH II pakopa 6211EX036 6281EX001 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Magistrantūros studijos Inžinerijos mokslai Matavimų inžinerija Akredituota 2030-07-24 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
Measurement Engineering_2023_VILNIUS TECH
Measurement Engineering_2023_VILNIUS TECH
Medžiagų technologijų krypties studijų vertinimas VU I pakopa 6121FX012 Vilniaus universitetas Bakalauro studijos Technologijų mokslai Medžiagų technologijos Akredituota 2030-07-24 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
Materials Technology_2023_VU
Materials Technology_2023_VU
Medžiagų technologijų krypties studijų vertinimas VU II pakopa 6211FX004 6211FX003 6211FX020 Vilniaus universitetas Magistrantūros studijos Technologijų mokslai Medžiagų technologijos Akredituota 2030-07-24 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
Materials Technology_2023_VU
Materials Technology_2023_VU
Medžiagų technologijų krypties studijų vertinimas KTU I pakopa 6122FC001 6121FX005 Kauno technologijos universitetas Bakalauro studijos Technologijų mokslai Medžiagų technologijos Akredituota 2030-07-24 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
Materials Technology_2023_KTU
Materials Technology_2023_KTU
VDA Medijų meno krypties studijų vertinimas (I pakopa) Fotografija ir medijos menas 6121PX014, Animacija 6121PX011 Vilniaus dailės akademija Bakalauro studijos Menai Akredituota 2030-06-30 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
(VDA) Vilnius Academy of Arts_Media art_Final Evaluation Report_2023
(VDA) Vilnius Academy of Arts_Media art_Final Evaluation Report_2023
VDA Medijų meno krypties studijų vertinimas (II pakopa) Fotografija ir medijos menas, 6211PX008 Vilniaus dailės akademija Magistrantūros studijos Menai Akredituota 2030-06-30 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
(VDA) Vilnius Academy of Arts_Media art_Final Evaluation Report_2023
(VDA) Vilnius Academy of Arts_Media art_Final Evaluation Report_2023
VDU Medijų meno krypties studijų vertinimas (I pakopa) Naujųjų medijų menas, 6121PX034 Vytauto Didžiojo universitetas Bakalauro studijos Menai Akredituota 2030-06-30 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
(VDU) Vytautas Magnus University_Media art_Final Evaluation Report_2023
(VDU) Vytautas Magnus University_Media art_Final Evaluation Report_2023
KAUKO Medijų meno krypties studijų vertinimas (I pakopa) Fotografija, 6531PX023 Kauno kolegija Profesinio bakalauro studijos Menai Akredituota 2030-06-30 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
(KAUKO) Kaunas University of Applied Social Sciences_Media art_Final Evaluation Report_2023
(KAUKO) Kaunas University of Applied Social Sciences_Media art_Final Evaluation Report_2023
VDK Medijų meno krypties studijų vertinimas (I pakopa) Taikomoji fotografija, 6531PX006 Vilniaus dizaino kolegija Profesinio bakalauro studijos Menai Akredituota 2030-06-30 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
(VDK) Vilnius College of Design_Media art_Final Evaluation Report_2023
(VDK) Vilnius College of Design_Media art_Final Evaluation Report_2023
1 2 3 4 ... 99