Dar keturiems universitetams suteikta užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo teisė

2017-07-31

Plečiasi 2012 m. pradėta akademinio pripažinimo sistemos decentralizacija. Liepos mėnesio pabaigoje dar keturi Lietuvos universitetai ėmėsi užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo savarankiškai, – Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas, ISM vadybos ir ekonomikos universitetas ir Aleksandro Stulginskio universitetas. Tai leis šioms aukštosioms mokykloms paspartinti užsienio kvalifikacijų turėtojų priėmimą studijoms. Akademinio pripažinimo teisė suteikta Švietimo ir mokslo ministerijos leidimu, komisijai išnagrinėjus pateiktas aukštųjų mokyklų paraiškas. 

„Stojantiesiems ir jų atstovams į šiuos universitetus nebereikės kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą dėl akademinio pripažinimo, kadangi šios aukštosios mokyklos jau galės pripažinti būsimų užsienio studentų kvalifikacijas savo reikmėms, tai yra, galės savarankiškai spręsti dėl užsienio kvalifikacijų turėtojų kvalifikacijų lygmens bei tinkamumo studijuoti jų vykdomose studijų programose. Priimdamos akademinio pripažinimo sprendimus, aukštosios mokyklos remsis SKVC rekomendacijomis. Didėja mūsų Centro vaidmuo teikiant rekomendacijas bei individualias konsultacijas, siekiant užtikrinti vieningus principus kaip numato Lisabonos pripažinimo konvencija ir kiti tarptautiniai Lietuvos įsipareigojimai, mes taip pat stebėsime universitetų atliekamo akademinio pripažinimo kokybę.“ – komentavo Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus pavaduotoja Aurelija Valeikienė.  

Iki 2017 metų akademinio pripažinimo teisę buvo gavę trys Lietuvos universitetai: nuo 2015 m. – Vilniaus universitetas ir Vilniaus Gedimino universitetas, o nuo 2016 m. – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Tikimasi, kad ateityje užsienio kvalifikacijų pripažinimo teisės sieks ir kitos Lietuvos aukštosios mokyklos.

Daugiau apie akademinį pripažinimą čia: http://www.skvc.lt/default/lt/uzsienio-kvalifikaciju-pripazinimas/sistema_lietuvoje

Atgal